แหวนจักรพรรดิ์ ทรงผู้ชาย (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

แหวนจักรพรรดิ์ ทรงผู้ชาย มีเพชรจักรพรรดิ์องค์ใหญ่อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยเพชรเม็ดเล็กๆอีก 16องค์ ตัวเรือนทำด้วยเงิน ใต้ท้องแหวนต้องมีเลข 925 (คือเปอร์เซนต์ของเงิน) หลวงพ่อท่านพุทธาภิเษกโดยใช้ลูกแก้วจักรพรรดิ์องค์แม่เป็นประธาน พระท่านบอกกับหลวงพ่อท่านว่า ผลจะได้ถึง 99%ของลูกแก้วองค์จริง

อธิษฐานว่า “ขอความปราถนาทุกอย่างของข้าพเจ้าจงสำเร็จทุกประการ”