แผ่นยันต์ทำน้ำมนต์ เนื้อเงิน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านทำพิธีพุทธาภิเษกเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2532 สร้างออกมาด้วยกัน 3เนื้อ คือ เนื้อทองคำ เนื้อนาค และเนื้อเงิน ลักษณะเป็นยันต์ทำน้ำมนต์ (ยันต์พระสารีบุตร) เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 2.5นิ้ว x 2.5นิ้ว

หลวงพ่ออธิบายว่า ” บูชาทำน้ำมนต์รักษาโรคทุกอย่าง ค้าขายก็ได้ หาลาภก็ได้ ปลอดภัยก็มี ทุกอย่างท่านบอกทุกอย่าง วิชานี้โดยตรงผู้ให้คือพระสารีบุตร แต่ว่าการทำคือพระพุทธเจ้าทำ ”

” หลวงพ่อบอกเหรียญทำน้ำมนต์นี้ กันและแก้ได้ทุกอย่าง จะรักษาโรคอะไรสุดแท้แต่จะอธิฐาน ”

วิธีการอาราธนาเหรียญทำน้ำมนต์

ให้เอาเหรียญใส่ขัน ตั้งนะโม 3จบ แล้วสวด อิติปิโส ทั้ง 3ห้อง (อิติปิโส… สวากขาโต… สุปฏิปันโน…) อีก7จบ และปิดท้ายด้วย นะ มะ พะ ธะ (พร้อมทั้งกำหนดลมหายใจเข้า-ออกด้วยจะดีมาก) อีก 15จบ แล้วอธิษฐานตามความปรารถนา แต่จะมีผลเฉพาะผู้ที่มีความเคารพในพระรัตนตรัยเท่านั้น แล้วนำน้ำมนต์ไปประพรม อาบหรือดี่มกินได้

ตอนพุทธาภิเษกเหรียญทำน้ำมนต์ หลวงพ่อเล่าว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิ์สัตว์ พระอรหันต์พรหมและเทวดาทุกๆ พระองค์จะนั่งหลับตาเข้าสมาธิกันหมดโดยไม่ใช้พลังทั้งสิ้น… ต่างกับวัตถุมงคลอื่นๆ ทุกๆพระองค์จะใช้พลังแสงพุ่งออกจากกายที่สำคัญและพิเศษที่สุดคือ เหรียญทำน้ำมนต์ นี้ถือเป็นเหรียญเดียวที่สามารถคลายกฎแห่งกรรมได้ (ปกติกฎแห่งกรรม ไม่สามารถคลายหรือลดได้)

เหรียญทำน้ำมนต์ถือว่าเป็นเหรียญที่ทำได้ยากมาก กว่าพระท่านจะทรงอนุญาติให้หลวงพ่อสร้างได้ เพราะครั้งแรกจะต้องใช้ทองคำเท่านั้น แต่หลวงพ่อขอพระท่านจนสำเร็จ

เหรียญนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ ลุงพุฒ(ท่านพญายมราช)มาบอกหลวงพ่อ ให้บอกลูกหลานว่า ถ้ามีกำลังใจสูงกำลังใจเข้มข้นแล้ว ก็ไม่ต้องใช้เหรียญทำน้ำมนต์ ให้นึกถึงภาพยันต์น้ำมนต์(ที่อยู่ด้านหลังเหรียญ)ให้อยู่กลางกระหม่อม แล้วก็สวดภาวนาตามวิธีอาราธนาใช้เหรียญไปเรื่อยๆ จะค่อยๆคลายกฎของกรรมได้ ถ้าทำทุกวันต่อไปก็จะเหลือนิดเดียว

**********************************************

ถอดจากเทปพิธีพุทธาพิเษกเหรียญทำน้ำมนต์….

“…เหรียญที่จะได้ไปนี้ทั้งหมด เหรียญชุบทองก็ดี เหรียญเงินก็ตาม เหรียญเงินก็เรียบร้อยไปแล้ว แผ่นเงินก็เรียบร้อยไปแล้ว เพราะว่าไม่ได้ทำเพื่อเช่า แต่พันเอกสถาพร เอามาถวาย ได้เงินเท่าไหร่ก็เขาเอาเข้าวัด ทั้งหมดนี้ทุกท่านนำไปบ้าน เอาไปบูชา แล้วก็ทำน้ำมนต์รักษาโรคทุกอย่าง ค้าขายก็ได้ มหาลาภก็ได้ ปลอดภัยก็มี ทุกอย่างนะท่านบอกทุกอย่าง…”

*******************************************

ยันต์ทำน้ำมนต์

๑๗ ตุลาคม ๒๔๓๒

แผ่นทอง เงิน นาก

แผ่นทอง เงิน หรือนาก ทั้งสามอย่างนี้เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่พอจะมีทุนทำ เมื่อได้มาแล้วก่อนจะเขียนยันต์ ให้ชุมนุมเทวดาก่อน แล้วเขียนยันต์และอักขระลงบนแผ่นที่มี

เมื่อเขียนยันต์ให้ว่าดังนี้

ยันตังสันตัง วิกรึงคะเร

เมื่อเขียนอักขระว่าดังนี้

นะกาโร โหติสัมภะโว จงมาเกิดเป็น นะ อักขระตัวอื่นก็ว่าเหมือนกัน

อธิบาย ขณะที่เขียนยันต์ หรืออักขระ ให้ใช้กำลังสมาธิให้เต็มอัตรา ยันต์นี้ต้องปลุกหรือเสกก่อน คำว่าปลุก คือใช้ภาวนาเป็นสมาธิเต็มกำลัง เสก หมายถึงคาถาเสก

ปลุก

ก่อนจะปลุก หรือเสก ให้อาราธนาพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระอริยเจ้าทั้งหมด มีพระสารีบุตรเป็นประธาน เพราะยันต์และคาถาทำน้ำมนต์นี้ เป็นของพระสารีบุตร อัญเชิญเทวดาและพรหมทั้งหมด

ถ้ามีทิพจักขุญาณ ควรเห็นท่านด้วย ถ้าไม่ได้ทิพจักขุญาณก็ใช้กำลังใจนึกถึงและเคารพท่าน หลังจากนั้นก็ภาวนาคาถาบทต้น คือ อิติปิโสฯ ทั้งหมด ให้มีสมาธิเต็มกำลัง ภาวนาไปจนจิตเป็นสุข

ก่อนภาวนาลืมตาดูแผ่นยันต์ก่อนเมื่อจำภาพได้แล้ว ให้จิตนึกถึงภาพตลอดเวลาที่ภาวนา เมื่อได้ภาวนาเต็มกำลัง และอารมณ์ลดลง ให้เลิกบทที่ ๑ ได้

คาถาบทที่ ๒

คาถาบทที่ ๒ คือ “นะ มะ พะ ทะ” เมื่อพักผ่อนหายเหนื่อยดีแล้ว อารมณ์ทรงตัว ให้ใช้กำลังใจและเห็นภาพยันต์ตามเดิม ภาวนาคาถาบทที่ ๒ เหมือนบทก่อน

หมายเหตุ การทำแบบนี้ ทำทุกวันหรือทุกคืนได้จะดีมาก เพราะเป็นกสิณด้วย เป็นพุทธาฯ ธัมมาฯ สังฆานุสสติด้วย ทำทุกวันจิตจะทรงสมาธิเป็นฌาน มีอานิสงส์ใหญ่

เสก

ท่านที่ไม่เคยเจริญกรรมฐาน จะใช้การเสกก็ได้ ท่านกำหนดไว้ดังนี้ ให้ใช้อารมณ์ใจเหมือนที่กล่าวมาแล้ว เสกด้วย อิติปิโสฯ ๑๐๘ จบ นะมะพะทะ ๑๐๘ จบ (เสกแผ่นยันต์)

ทำน้ำมนต์

เมื่อจะทำน้ำมนต์ ให้เอาแผ่นยันต์ใส่ก้นขัน ฯลฯ แล้วเอาน้ำใส่ หลังจากนั้นชุมนุมเทวดาเป็นต้นเหมือนที่กล่าวมาแล้ว ลืมตาดูแผ่นยันต์ให้จำได้ จำภาพน้ำด้วย หลังจากนั้นเสกด้วย อิติปิโสฯ ๗ จบ เสกด้วย นะมะพะทะ ๑๕ จบ เป็นเสร็จพิธี

แผ่นยันต์ ต้องแช่ไว้ก้นขัน หรือก้นตุ่ม ตลอดเวลา น้ำมนต์นี้รักษาอะไรได้บ้างไม่ขออธิบาย สุดแล้วแต่จะอาราธนา จะมีผลเฉพาะผู้ที่มีความเคารพในพระรัตนตรัยเท่านั้น มีผลอย่างไรบ้างก็เป็นเรื่องของผู้ใช้น้ำมนต์ที่ไม่อธิบาย เพราะไม่ได้ขาย

วันนี้ได้รับอนุญาตให้บอกต่อ ๆ ไปได้ ขออนุญาตทำเป็นเหรียญคล้องคอหรืออก ท่านไม่อนุญาตเพราะคนที่มีไว้กำลังใจเสมอกัน

อธิบายเพิ่มเติมส่วนที่ไม่ได้บอกไว้

เมื่อชักยันต์เสร็จแล้ว ส่วนที่ต้องเขียนก่อนอย่างอื่นคือ อุณาโลม อุณาโลมนี้ต้องเขียนวนไปทางซ้ายมือเหมือนเลข ๖ ไม่เหมือนที่อื่นเพราะตามที่พบมาเขียนวนไปทางขวาเหมือนเลข ๙ เวลาเขียนอุณาโลมว่าคาถาดังนี้ “อุณาโลมา ปนะชายะเต”

ผู้ที่มีน้ำมนต์ไว้ ให้ใช้น้ำสะอาด หรือถ้าไม่แน่ใจสงสัยว่าน้ำจะสกปรก มีเชื้อโรค เอาน้ำมนต์ต้มให้เดือดแบบน้ำธรรมดาก็ได้ น้ำมนต์ไม่เสื่อม ใช้ดื่มคืนละ ๓ อึกก็พอ ถ้าคิดว่ามีโรคภายนอกแทรก ให้ผสมน้ำอาบหรือพรมให้คนอื่นก็ได้

สมเด็จฯ ทรงอธิบายเพิ่มเติม เวลา ๐๔.๐๐ น. วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๒ ทรงตรัสว่า “แผ่นทอง เมื่อเขาทำสำเร็จรูปมาแล้ว ไม่ต้องเอามือลากเส้น ใช้ใจกำหนดลากเส้นและลงอักขระไปทีเดียวพร้อมกันทุกแผ่น ว่าดังนี้

ยันตังสันตัง วิกรึงคะเร นะมะพะทะ , อุณาโลมาปนะชายะเต นะมะพะทะ , นะกาโร โหติสัมภะโว จงมาบังเกิดเป็นนะ นะมะพะทะ , โมกาโรโหติ สัมภะโว จงมาบังเกิดเป็นโม นะมะพะทะ ฯลฯ เมื่อเสร็จแล้วให้ปลุกด้วย อิทธิฤทธิ พุทธะนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุนี้เถิด (อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๗ จบ) หลังจากนั้นลงมือเสกด้วยสมาธิ ทำทิพจักขุญาณให้แจ่มใสเต็มกำลัง จะมีผล มหาศาล อะไรก็ได้

เวลา ๐๔.๕๐ น. ตรัสว่า ทำเป็นเหรียญทอง หรือนาก ห้อยคอ กันและแก้ทุกอย่าง ทำได้คราวละไม่เกิน ๑,๐๐๐ เหรียญ

(พระสุธรรมยานเถระ)

๑๘ ตุลาคม ๒๔๓๒

จากหนังสือ สมบัติพ่อให้ หน้าที่ ๑๕๔ โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน