แผ่นดวงมหายันต์เกราะเพชร (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

เป็นแผ่นยันต์สะเดาะเคราะห์ สร้างด้วยทองเหลือง เมื่อปี พ.ศ.2527 เป็นรูปปัญจวัคคีย์ทั้ง 5องค์ นั่งสดับธรรมต่อหน้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า

ลูกศิษย์หลายๆท่านจะเขียนชื่อ วันเดือนปีเกิด แล้วนำไปไว้ใต้ฐานพระประธานที่บ้าน เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลและหนุนดวงให้ดี