แท่งชนวนสมเด็จองค์ปฐม (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา เป็นองค์ประธานจับสายสิญจน์ ในการหล่อสมเด็จองค์ปฐม โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อทำการเททองลงในเบ้าที่ช่างเตรียมไว้ โดยใช้ทองคำที่ญาติโยมร่วมกันถวาย ประมาณ 78 กิโลกรัม หน้าวิหารแก้ว 100เมตร

เป็นแท่งชนวนที่เสียบไว้รอบๆองค์พระขณะที่หล่อสมเด็จองค์ปฐมองค์ใหญ่ วัดท่าซุง กันไม่ให้ขี้ผึ้งไหล ก่อนที่จะต้มเอาขี้ผึ้งออก ถือเป็นที่สุดแห่งมวลสาร