เหรียญเอกราช รุ่น3 (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

เหรียญเอกราช รุ่น3 จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 100ปีเกิดของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ในปี 2518

ลักษณะด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค มีข้อความอยู่ด้านบนเขียนว่า “ครบรอบ 100ปีเกิด หลวงพ่อปาน” และด้านล่างมีข้อความเขียนว่า “วัดบางนมโค”

ด้านหลัง เป็นรูปหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ด้านบนเขียนว่า “เอกราช” ด้านล่างเขียน “พระมหาวีระ ถาวโร ศิษย์หลวงพ่อปาน”

สำหรับรุ่นที่3 จะมีแต่เนื้อโลหะชุบทองเพียงอย่างเดียว