เหรียญเอกราช รุ่น2 (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

เหรียญเอกราช รุ่น2 นี้สร้างขึ้นในปี 2520 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 100 ปีเกิดของหลวงพ่อปานวัดบางนมโค ในปี 2518

ลักษณะด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อปานวัดบางนมโค มีข้อความอยู่ด้านบนเขียนว่า “ครบรอบ 100 ปีเกิด หลวงพ่อปาน” และด้านล่างมีข้อความเขียนว่า “วัดบางนมโค”

ด้านหลัง เป็นรูปหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ด้านบนเขียนว่า เอกราช 2518 ด้านล่างเขียนพระมหาวีระ ถาวโร ศิษย์หลวงพ่อปาน

ซึ่งเหรียญรุ่น 2 นี้มีอยู่ 2แบบ คือ โลหะชุบทอง และ แบบโลหะรมดำ