เหรียญเงินไม่ขาดบ้าน “เหรียญเศรษฐี” ชุดทองคำ ปี57 (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

เหรียญเงินไม่ขาดบ้าน หรือ เหรียญเศรษฐี ทางวัดจัดสร้างด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์ ด้านหลังเป็นรูปยันต์บารมี30ทัศ เหนือยันต์ด้านบนเขียนว่า “พระราชพรหมยาน” ส่วนด้านล่างเขียนว่า “เงินไม่ขาดบ้าน หลวงพ่อวัดท่าซุง” และมีคาถาล้อมรอบเหรียญ ว่า…
อิติปาระมิตาติงสา (ขออำนาจแห่งบารมี 30ทัศ)
อิติสัพพัญญูมาคะตา (ขออำนาจแห่งพระสัพพัญญู)
อิติโพธิมนุปปัตโต (ขออำนาจแห่งโพธิญาณ)
อิติปิโสจะเตนโม (ด้วยอำนาจแห่งคำขอทั้งหมดนี้ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า)

เป็นเหรียญที่หลวงพ่ออนันต์ท่านสร้างเพื่อสงเคราะห์ให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีความคล่องตัวในทางโลก เงินทองไม่ขาดบ้าน มีโชคมีลาภ เข้าพิธีพุทธาภิเษกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ พระอุโบสถ วัดท่าซุง สร้างออกมาด้วยกัน 3ขนาด คือ เล็ก กลาง ใหญ่

สำหรับชุดทองคำนี้ ประกอบไปด้วย เนื้อทองคำขนาดกลาง (มีขนาดเดียว) และ เนื้อเงินกับเนื้อชุบนาคขนาดเล็ก จัดสร้างทั้งหมด 109ชุด

———————————————————————————————————————-

***ปล. สมัยหลวงพ่อใช้เขียนยันต์นี้ที่กระดานเรือน (แต่สมัยนี้ทำเป็นเหรียญ) ให้ติดเหรียญนี้บนฝาเหนือประตู สวดภาวนาคาถาเงินล้าน+คาถาบารมี 30 ทัศ ให้มีความคล่องตัว

อธิฐานขอ…

“ขอให้บ้านหลังนี้มีเงินไม่ขาดบ้าน ขอทุกคนในบ้านให้มีเงินไม่ขาดมือด้วยเถิด”

หมายเหตุ: ภาพประกอบจากหนังสือ “ตามรอยพระพุทธบาท เล่ม 3”