เหรียญเข็ดกลัดกองทุนยุทธภูมิ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

เป็นเหรียญเข็มกลัดโลหะสีทอง รูปดาว ๘ แฉก มีรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในวงกลม มีข้อความรอบบนว่า “สาธารณะสงเคราะห์ ยุทธภูมิ” เหรียญนี้หลวงพ่อแจกเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยสงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร เป็นที่ระลึกโดยเสด็จพระราชกุศล..สงเคราะห์คนจน จะมีอยู่ด้วยกัน 2 เนื้อ คือ ชุบทอง และ ชุบเงิน