เหรียญสุปฏิปันโน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

หลวงพ่อดำริให้สร้างเหรียญคู่ “สุปฏิปันโน” ขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๐ โดยสร้างเป็นรูปครูบาอาจารย์ และพระสหธรรมมิกของท่าน ซึ่งล้วนแต่พระอรหันต์และพุทธภูมิปรมัตถบารมี เป็นพระสุปฏิปันโนทั้งสิ้น โดยมีรูปของแต่ละองค์บนเหรียญ ด้านละ ๔ รูป จัดสร้างเป็นเหรียญคู่มี 2แบบ คือ

แบบที่ 1 (ด้านหน้า)
– หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
– หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
– หลวงปู่สี ฉันทสิริ วัดถ้ำเขาบุนนาค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
– หลวงพ่อพระมหาวีระ ถาวโร (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) จ.อุทัยธานี
(ด้านหลัง)
– หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
– หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
– หลวงปู่ครูบาคำแสน คุณาลังกาโร วัดป่าดอนมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
– หลวงปู่มหาอำพัน วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ

แบบที่2 (ด้านหน้า)
– หลวงปู่ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน
– หลวงปู่ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
– หลวงปู่ครูบาชุ่ม โพธิโก วัดวังมุย อ.เมือง จ.ลำพูน
– หลวงปู่ครูบาบุญทืม พรหมเสโน วัดจามเทวี อ.เมือง จ.ลำพูน
(ด้านหลัง)
– หลวงปู่คำแสน อินทะจักโก (พระครูสุคันธศีล) วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
– หลวงปู่ครูบาอินทจักรรักษา วัดน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
– หลวงปู่ครูบาพรหมจักร วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
– หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน