เหรียญพระยืน 30ศอก “หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา” (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

หลวงพ่อท่านสร้างเป็นเหรียญโลหะสีนาค สร้างเมื่อปี พ.ศ.2533 ด้านหน้าเป็นรูปพระยืนอุ้มบาตร 30ศอก มีข้อความด้านบนว่า “พระยืนสามสิบศอก” ใต้องค์พระเขียนว่า “วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)” ส่วนด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อยืนถือไม้เท้า มีชื่อ “พระราชพรหมยาน” อยู่ด้านบน และด้านล่างเขียนว่า “จ.อุทัยธานี ๒๕๓๓”

เมื่อพระสร้างเสร็จแล้ว หลวงพ่อท่านกำหนดจิตสักพักหนึ่ง ท่านพูดบอกว่า พระองค์นี้มีลาภมาก จึงเป็นที่มาของเหรียญคำว่า “หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา” จะให้การเงินคล่องตัว ต้องบูชาพร้อมสวดพระคาถาเงินล้าน

พระคาถาเงินล้าน
(ตั้งนะโมฯ 3 จบ )

สัมปจิตฉามิ (คาถาสนองกลับ)
นาสังสิโม (คาถาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธกัสสป)
พรหมา จะ มหาเทวา สัมเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะมหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม (คาถาเงินแสน)
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตพาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้เร็วขึ้น)
เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤๅๆ

(บูชา 9 จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)

ตั้งจิตอธิษฐานขออาราธนาพระบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา ขอให้ความปรารถนาทุกอย่างจงสำเร็จทุกประการ หรืออธิษฐานขอเฉพาะเรื่อง เมื่อสำเร็จแล้วทำบุญถวายแด่องค์ท่าน