เหรียญบูชาพระคุณ ๑๐๐ปีเกิด หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

เหรียญบูชาพระคุณ ๑๐๐ปีเกิด พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานนี้ ทางคุณประเสริฐ ทองสังข์ และคุณพัณณ์ชิตา ศิริโรจน์วรากร จัดสร้างและนำเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดท่าซุง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ซึ่งตรงกับวันเสาร์๕ เป็นวันฤกษ์พรหมประสิทธิ์ และเป็นวันมหามงคลที่ทางวัดจัดงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเนื้อทองคำบริสุทธิ์ 99.99% หน้าตัก 18นิ้ว น้ำหนัก 1ร้อยกว่ากิโลกรัม และหน้าตัก 9นิ้วอีก1องค์ ในวาระครบรอบ ๑๐๐ปีเกิดของท่าน ที่ศาลา12ไร่

เหรียญบูชาพระคุณ ๑๐๐ปีเกิดนี้ ลักษณะด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์พร้อมลายเซ็นต์ บริเวณหูเหรียญมีรูปพระพุทธแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหรียญจะมีลักษณะเป็นแอ่งกะทะ ส่วนด้านหลังเหรียญเป็นยันต์เกราะเพชร ด้านล่างยันต์เขียนว่า “นิพพานัง ปรมัง สุขัง” และด้านบนมีอักษรล้อมเขียนว่า “พุธโธอัปปมาโณ ธัมโมอัปปมาโณ สังโฆอัปปมาโณ” ด้านล่างมีอักษรล้อมเขียนว่า “ครบรอบ ๑๐๐ปีเกิด หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๒๕๕๘”

จัดสร้างออกมาทั้งหมด 9เนื้อ รวม 4,292เหรียญ ตามรายละเอียด ดังนี้
1) เนื้อทองคำ จัดสร้าง 42เหรียญ (จัดเป็นชุดทองคำ)
2) เนื้อเงิน จัดสร้าง 250เหรียญ
3) เนื้อนวะโลหะ จัดสร้าง 250เหรียญ
4) เนื้อชุบทอง จัดสร้าง 250เหรียญ
5) เนื้อสัตตะ จัดสร้าง 1,500เหรียญ
6) เนื้อตะกั่ว จัดสร้าง 500เหรียญ
7) เนื้อทองแดง จัดสร้าง 500เหรียญ
8) เนื้อชนวน จัดสร้าง 500เหรียญ
9) เนื้อผิวรุ้ง จัดสร้าง 500เหรียญ

โดยแต่ละเหรียญจะตอกโค๊ต “นวหรคุณกลางจักร ( อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ )” โดยแต่ละเนื้อจะตอกโค๊ตแตกต่างกัน ดังนี้ อะ (ทองคำ) สัง (เงิน) วิ (นวะ) สุ (ชุบทอง) โล (สัตตะ) ปุ. (ทองแดง) สะ (ตะกั่ว) ภุ (ชนวน) พะ (ผิวรุ้ง) และตอกหมายเลขอักษรไทยกำกับทุกเหรียญ

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
1. เพื่อนำรายได้ช่วยในงานวันหล่อหลวงพ่อทองคำทุกอย่าง
2. มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
3. มอบเหรียญเป็นที่ระลึก ถวายแก่พระและแจกนักเรียน