องค์บูชายืน พระศรีอาริยะเมตไตรย (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

พระโพธิสัตว์ที่จะลงมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาถัดไป ทรงสร้างพระบารมีมาสิ้นกาลช้านานถึง ๑๖ อสงไขยกำไรแสนกัป มีศีลบารมี ทานบารมี เต็มบริบูรณ์

องค์นี้ออกที่วัดท่าซุงโดยตรง ทรงประทับยืนทรงเครื่องเทวดา พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ “จักร” หมายถึง ธรรมจักร สื่อความหมายว่า คนใดที่มีกิเลสหนามาก มีทิฏฐิมานะมาก ต้องใช้จักรปราบปราม ส่วน “พระขรรค์” สื่อความหมายว่า คนใดที่มีกิเลสน้อยก็ใช้พระขรรค์เคาะหรือถู หรือขูดก็หาย ทุกคนที่ต้องการเกิดในสมัยท่าน ให้รักษาศีล ๕ และกรรมบถ ๑๐ เป็นปกติทุกวัน

บริเวณเศียรด้านหลังตอกแท่งฉนวนสำคัญ บางองค์สามารถถอดจักรออกมาได้ ทางวัดสร้างออกมาครั้งแรก เมื่อ ปี2536 ภายหลังหลวงพ่อมรณะภาพแล้ว