องค์บูชายืน ท่านท้าวจตุมหาราช (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

ท่านท้าวจตุมหาราช ทั้ง4พระองค์นั้น ท่านเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ซึ่งท่านประจำอยู่ที่ทิศทั้งสี่ อันประกอบไปด้วย

๑. ท้าวมหาราชทิศตะวันออก ท้าวธตรฐ ถือพระขรรค์เป็นอาวุธ พร้อมด้วยคนธรรพ์เป็นบริวาร
๒. ท้าวมหาราชทิศใต้ ท้าววิรุฬหก ถือไม้พองเป็นอาวุธ พร้อมด้วยกุมภัณฑ์เป็นบริวาร
๓. ท้าวมหาราชทิศตะวันตก ท้าววิรูปักษ์ ถือกงจักรเป็นอาวุธ พร้อมด้วยนาคเป็นบริวาร
๔. ท้าวมหาราชทิศเหนือ ท้าวเวสสุวัณ ถือกระบองเป็นอาวุธ พร้อมด้วยยักษ์เป็นบริวาร

ชุด4องค์นี้ คุณวีระ งามขำ หรือที่รู้จักกันในนาม “ลุงยกทรง” เป็นผู้สร้างถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ประมาณ 100ชุด ตามประวัติ..ชุดนี้น่าจะเป็นท่านท้าวมหาราชทั้ง4 ที่สร้างขึ้นมาเป็นรุ่นแรก และเป็นเพียงรุ่นเดียวที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกจากหลวงพ่อ