องค์บูชายืน ท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง4พระองค์ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง) ออกวัดโพธิ์เมืองปัก

ท่านท้าวจตุมหาราช ทั้ง4พระองค์นั้น ท่านเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ซึ่งท่านประจำอยู่ที่ทิศทั้งสี่ อันประกอบไปด้วย

๑. ท้าวมหาราชทิศตะวันออก ท้าวธตรฐ ถือพระขรรค์เป็นอาวุธ พร้อมด้วยคนธรรพ์เป็นบริวาร
๒. ท้าวมหาราชทิศใต้ ท้าววิรุฬหก ถือไม้พองเป็นอาวุธ พร้อมด้วยกุมภัณฑ์เป็นบริวาร
๓. ท้าวมหาราชทิศตะวันตก ท้าววิรูปักษ์ ถือกงจักรเป็นอาวุธ พร้อมด้วยนาคเป็นบริวาร
๔. ท้าวมหาราชทิศเหนือ ท้าวเวสสุวัณ ถือกระบองเป็นอาวุธ พร้อมด้วยยักษ์เป็นบริวาร

ชุด4องค์นี้ คณะลูกศิษย์วัดโพธิ์เมืองปักษ์ จัดสร้างเพื่อหาทุนบูรณะวัดโพธิ์เมืองปักษ์และปิดทองพระประธานพระพลังแผ่นดิน หน้าตัก 8ศอก ซึ่งวัดนี้เคยเป็นวัดที่หลวงพ่อท่านเคยมาบูรณะก่อนหน้านี้ องค์บูชานำเข้าพิธีพุทธาภิเษกที่วัดท่าซุง เมื่อคราว วันเสาร์๕ ที่ 7 ธันวาคม 2556