หัวแหวนเพชรจักรพรรดิ์ 3เม็ด (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

หัวเพชรเก่าสมัยหลวงพ่อยุคแรกๆที่ทางพระเจ้าหน้าที่ดูแลวัตถุมงคลของวัดไปค้นเจอในกระเป๋าเจมส์บอนที่เก็บหัวเพชรต่างๆในห้องเก็บวัตถุมงคลของวัด เจอเพชรจักรพรรดิ์หัว 3เม็ดถือว่าโชคดีมากๆ จึงขอท่านร่วมทำบุญมา 2ชุด

ไม่ว่าจะเป็นเพชรจักรพรรดิ์ หรือลูกแก้วทั้งหมดทุกแบบทุกรุ่น หลวงพ่อท่านพุทธาภิเษกโดยใช้ลูกแก้วจักรพรรดิ์องค์จริงเป็นประธาน พระท่านบอกกับหลวงพ่อท่านว่า ผลจะได้ถึง 99%ของลูกแก้วองค์จริง

อธิษฐานว่า “ขอความปราถนาทุกอย่างของข้าพเจ้าจงสำเร็จทุกประการ”