หนังสือสมบัติพ่อให้ พิมพ์ครั้งที่1 (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

หนังสือสมบัติพ่อให้ จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรก แหล่งรวมสรรพความรู้ รวบรวมทั้งพระบูชา-พระเครื่อง และวัตถุมงคลอื่นๆ พร้อมคาถาต่างๆของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

มีการจัดพิมพ์2ครั้ง คือ
ครั้งแรก เมื่อ เดือนมีนาคม 2535 จำนวน 10,000 เล่ม
ครั้งที่สอง เมื่อ เดือนตุลาคม 2537 จำนวน 10,000 เล่ม