หนังสือสมบัติพ่อให้ พิมพ์ครั้งที่2 (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

หนังสือสมบัติพ่อให้ หน้าปกสีเขียว จัดพิมพ์เป็นครั้งที่2 สรรพความรู้ รวบรวมทั้งพระบูชา-พระเครื่อง และวัตถุมงคลอื่นๆ พร้อมคาถาต่างๆของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

จัดพิมพ์2ครั้ง คือ
ครั้งแรก เมื่อ เดือนมีนาคม 2535 จำนวน 10,000 เล่ม
ครั้งที่สอง เมื่อ เดือนตุลาคม 2537 จำนวน 10,000 เล่ม