***ศึกษา พิมพ์ ทฺ จุด*** พระหางหมาก (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

เป็นที่ถกเถียงกันว่าพระหางหมาก พิมพ์ ทฺ จุด นี้หลวงพ่อท่านได้สร้างหรือเปล่า? เพราะส่วนใหญ่จะบอกกันมาตลอดว่าเป็นพระเลียนแบบ ไม่เป็นที่ยอมรับในวงการพระสายหลวงพ่อ ใครจะเลือกเก็บ..ก็เอาแค่มีไว้ศึกษาสักองค์สององค์พอ เก็บพิมพ์อื่นสบายใจกว่า

จุดสังเกตุของพระหางหมาก พิมพ์ ทฺ จุด คือ บริเวณด้านหน้า ตรงใต้ตัว ท (วัดท่าซุง) จะมีจุดเนื้อเป็นปุ่มนูนขึ้นมา ส่วนบริเวณด้านหลัง กรอบใบโพธิ์จะอยู่ในตำแหน่งสูงเกือบๆจะชิดขอบองค์พระ และตรงคำว่า หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ให้สังเกตุบริเวณเหนือตัว พ จะมีจุดบุ่มลงไป (ใกล้ๆไม่เอก)

สำหรับพิมพ์ ทฺ จุด ถ้าจะเลือกเก็บไว้ศึกษา ต้องพิจารณาองค์ที่เนื้อเนียนๆแน่นๆ องค์พระต้องขนาดและความหนาต้องประมาณเดียวกับพิมพ์ทั่วไป

***************************************************************************************

หลวงพ่อท่านจะเสกหมากก่อนฉัน แล้วนำหางหมากหรือหางพลู ที่เหลือมาผสมกับผงทำเป็นพระ แล้วนำเข้าพุทธาภิเษกอีกครั้ง สำหรับผลนั้นมีความต้องการในทางลาภมากที่สุด รองลงมาคือคุ้มภัย คงกระพันชาตรี พุทธคุณเต็มเปี่ยมทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง…จะให้ผลเป็นพิเศษแด่ท่านที่นำไปบูชาด้วยความตั้งใจจริง

วิธีอาราธนาพระหางหมาก

คำอาราธนา ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด รวมทั้งเทวดาและพรหม ครูบาอาจารย์ทั้งหมด มีหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อ.เสนา จ.อยุธยา เป็นที่สุด แล้วตั้งนะโม ๓ จบ ปฏิบัติตามปกติว่าอิติปิโส ๑ จบ หลังจากนั้นให้อธิษฐานเอาตามประสงค์ เมื่ออธิษฐานแล้ว ปลุกด้วย คาถาปลุกพระของหลวงพ่อปานว่า

“อิทธิฤทธิ พุทธะนิมิตตัง ขอเดชะ เดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุนี้เถิด”

หลวงพ่อทำพิธีพุทธาภิเษกในงานเป่ายันต์เกราะเพชรเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2533 มีจำนวนประมาณ 1,000,000องค์