ล็อคเก็ตดาว6แฉก หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

เป็นเข็มกลัดติดเสื้อโลหะรูปดาว 6แฉก ชุบทอง มีเพชรล้อมตัวล็อคเก็ตหลวงพ่อเป็นวงกลม ด้านหลังจะมีทั้งแบบที่มียันต์เกราะเพชรใหญ่-เล็ก แบบที่มียันต์เกราะเพชรและมีวงกลมตรงกลาง และแบบที่นำยันต์เกราะเพชรมาติดกับหลวงพ่อด้านหน้า..ทำให้ดูด้านหลังกลวงโล่งๆ แตกต่างตามแต่ละรุ่นแต่ละแบบกันไป

หลวงพ่อทำแจกครั้งแรกเป็นที่ระลึกในงานเป่ายันต์เกราะเพชรครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ จนถึงงานเป่ายันต์เกราะเพชรครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๑ ซึ่งจะมีแบบต่างๆกัน เท่าที่เห็นมา…พอจะแบ่งได้ดังนี้

แบบที่ 1 ล้อมด้วย “พลอยสีฟ้า” ซึ่งพลอยจะมี2แบบ คือ
– พลอยสีฟ้าเข้ม
– พลอยสีฟ้าอ่อน
ส่วนด้านหลังมีวงกลมตรงกลางยันต์เพราะเพชรเหมือนกัน

แบบที่ 2 ล้อมด้วย “พลอยสีแดง” ….. บริเวณด้านหลังจะมี ปุ่มนูน 2จุด เหนือยันต์เกราะเพชรด้านบน

แบบที่ 3 ล้อมด้วย “พลอยสีแดงสลับขาว” ….. บริเวณด้านหลัง กลวง

แบบที่ 4 ล้อมด้วย “พลอยสีขาว แฉกมีเพชร 5 เม็ด” ….. บริเวณด้านหลัง จะมีคำว่า หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เหนือยันต์เกราะเพชรด้านบน

แบบที่ 5 ล้อมด้วย “พลอยสีขาว แฉกมีเพชร 3 เม็ด” จะมีด้วยกันอีก 2แบบ คือ
– ด้านหลัง มีวงกลมตรงกลางยันต์เพราะเพชร
– ด้านหลัง มีเฉพาะยันต์เกราะเพชร

แบบที่ 6 ล้อมด้วย “พลอยสีขาว แฉกไม่มีพลอย” จะมีด้วยกันอีก 3แบบ คือ
– ด้านหลัง จะมีคำว่า หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เหนือยันต์เกราะเพชรด้านบน
– ด้านหลัง มีเฉพาะยันต์เกราะเพชร
– ด้านหลัง กลวง

อานุภาพป้องกันสรรพอันตรายได้ทุกประการ มีอานุภาพเหมือนมงกุฎเพชรทุกอย่าง ป้องกันทั้วนิวเคลียร์และโรคระบาด เป็นหนึ่งในตำราพระร่วงที่หลวงพ่อสืบทอดเป็นองค์สุดท้าย อธิษฐานตามใจปรารถนาทุกประการ..