ล็อกเก็ตรูปถ่ายหลวงพ่อ เลี่ยมเงิน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

เป็นล็อกเก็ตรูปถ่ายหลวงพ่อที่สร้างในยุคต้นๆ เลี่ยมด้วยเงินแท้บริสุทธิ์เดิมๆจากวัด ด้านหน้าเป็นล็อกเก็ตรูปถ่ายหลวงพ่อครึ่งองค์ ส่วนด้านหลังมีทั้งที่ยันต์พระพุทธเจ้า ๕พระองค์ และเป็นยันต์ท้าวมหาชมภู ซึ่งถือเป็นสมบัติพ่อให้ที่ไม่ค่อยมีให้เห็นกัน