ลูกอมมงคล 38 ประการ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

จัดสร้างโดยลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง โดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน ท่านได้รวมรวมมวลสารสำคัญต่างๆในสายหลวงพ่อ นำมาจัดสร้างเป็นลูกอมมงคล 38 (หมายถึงรวมสิ่งของมงคลให้ได้จำนวน 38 ชนิด จัดสร้างขึ้นเพื่อแบ่งกันบูชาในหมู่ลูกศิษย์ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก) โดยท่านได้ขออนุญาติหลวงพ่อนำเข้าพิธีพุทธาภิเษก ประมาณปี 253X (ไม่แน่ใจวันพิธีพุทธาภิเษกครั้งแรก) โดยมีมวลสารสำคัญประกอบด้วย

1. ดินบริเวณที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จากพุทธคยา
2. ใบโพธิ์จากพุทธคยา
3. ดินปิดตาพระประธานในโบสถ์
4. ดินหุ้มพระธาตุ
5. ผงวิเศษ หลวงปู่แก้ว + หลวงปู่ครูบาธรรมชัย
6. ลูกอมหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค
7. เกษาหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง
8. จีวรของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง + จีวรหลวงปู่บุดดา ถาวโร + จีวรหลวงปู่สี + จีวรเจ้าคุณนรฯ + จีวรหลวงปู่ครูบาชุ่ม
9. ผ้ายันต์เกราะเพชร หลวงปู่ปาน
10. ผ้ายันต์ธงมหาพิชัยสงครามของหลวงพ่อ
11. ผ้ายันต์ธงสีเขียว (ธงท่านปู่พระอินทร์) ของหลวงพ่อ
12. ผ้ายันต์ธงสีม่วง (ธงกรมหลวงชุมพร) ของหลวงพ่อ
13. ผ้ายันต์หลวงปู่บุดดา ถาวโร
14. ผ้ายันต์หลวงพ่ออุตมะ
15. สายสิญจน์ในพิธีต่างๆของหลวงพ่อ + สายสิญจน์พิธีเข้านิโรธสมาบัติหลวงปู่ครูบาชุ่ม + สายสิญจน์ที่คล้องลูกนิมิตร วัดท่าซุง
16. หวายรัดลูกนิมิตร วัดท่าซุง
17. เทียนชัยในพิธีพุทธาภิเษกของวัดท่าซุง หลายพิธี
18. ขี้ธูปจากวัดหลวงตาแสงที่ซอยสายลม และโบสถ์วัดท่าซุง
19. น้ำมนต์ในพิธีต่างๆของวัดท่าซุง
20. องค์แก้วหรือทับทิมที่เข้าพิธีพุทธาภิเษก วัดท่าซุงหลายหน
21. ชานหมากของหลวงพ่อ + ชานหมากหลวงปู่ตื้อ + ชานหมากหลวงปู่สี
22. หางหมากของหลวงพ่อ
23. เชือกผูกประคำของหลวงพ่อ
24. เชือกผูกประคำของหลวงพ่ออุตตมะ
25. เชือกผูกประคำของหลวงปู่ธรรมชัย
26. เชือกผูกตระกรุดของหลวงพ่อจง
27. เชือกผูกตระกรุดของหลวงปู่ครูบาชุ่ม
28. เชือกผูกตระกรุดของหลวงปู่แก้ว
29. เชือกผูกตระกรุดของหลวงปู่ครูบาธรรมชัย
30. ผงอิทธิเจ หลวงพ่อครื้น จ.สุพรรณบุรี
31. ยาจินดามณี
32. ฤษีผสมแล้ว วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่
33. แป้งเสก หลวงปู่บุดดา
34. เชือกแดงของหลวงพ่อและเชือกแดงของหลวงปู่ครูบาชุ่ม
35. ดอกมะลิในพิธีเป่ายันต์เกราะเพชร
36. ข้าวตอกในพิธีเป่ายันต์เกราะเพชร
37. เม็ดมะกล่ำเสก
38. ว่าน 108 ชนิด

จากนั้นท่านผู้สร้างได้นำเข้าพิธีพุทธาภิเษกหลายหน แล้วจึงนำออกมาแจกจ่ายกันในกลุ่มของลูกศิษย์สมัยนั้น ซึ่งมวลสารต่างๆที่นำมาจัดสร้างทำให้เป็นที่ต้องการในหมู่ลูกศิษย์มาก ท่านจึงสร้างลูกอมมงคล 38 นี้อีกเป็นครั้งที่ 2

ส่วนครั้งที่ 2 นั้นท่านได้นำเข้าพิธีพุทธาภิเษกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535 และนอกจากมวลสาร 38 ประการตามแบบรุ่นแรกแล้ว ในรุ่นที่ 2 ยังเพิ่มมวลสารสำคัญๆ อีกดังนี้

39. พระบรมสารีริกธาตุประมาณ 1 – 5 องค์ทุกลูก
40. ชานหมากชาตรี
41. น้ำมันงาชาตรี
42. ผงที่ได้จากการตะไบแต่งองค์พระคำข้าวและพระหางหมาก ทั้งรุ่น 1 รุ่น 2 และรุ่นพิเศษ ซึ่งท่านผู้สร้างได้นำเข้าพิธีแล้วหลายครั้ง
43. เชือกผูกข้อมือ ของหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค (ผู้ติดตัวไว้กันจมน้ำ)
44. เกษาของหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง
เป็นต้น