รูปหลวงพ่อ ๔ พระองค์ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

แต่ก่อนเดิมทีคือหลวงพ่อ 4 พระองค์ แต่หลังจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมรณะภาพไปแล้ว ทางวัดได้สร้างรูปหล่อหลวงพ่อขึ้นมาอีกองค์นึง แล้วนำไปไว้ที่ศาลาหลวงพ่อ 4 พระองค์ ก็เลยกลายเป็นศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ไป

สำหรับหลวงพ่อ 5 พระองค์นั้น พวกเราลูกหลานมักนิยมไปบนเพื่อขออย่างโน้นอย่างนี้ อธิฐานขอให้ท่านช่วยสงเคราะห์ถ้าไม่เกินวิสัย และส่วนมากก็จะสำเร็จดั่งที่ปรารถนากันด้วย

หลวงพ่อ ๕ พระองค์ ประกอบด้วย

1. สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
2. หลวงปู่ใหญ่ เจ้าอาวาสวัดท่าซุงองค์แรก (ชื่อจริงท่านชื่อปาน สันนิษฐานว่า ที่เรียกท่านว่า “หลวงปู่ใหญ่ ” เพราะจะได้ไม่สับสนกับหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค)
3. หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
4. หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค
5. พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ส่วนวิธีการบนกับแก้บน ขอคัดลอกมาให้อ่านกัน เพราะถ้าไปบนจริงๆ จะมีกระดานเขียนบอกถึงวิธีการบน และ แก้บนเอาไว้ให้แล้ว และสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับหลวงพี่ประจำที่ศาลาฯได้

” เนื่องจาก มีผู้คนสนใจในการกราบไหว้ หลวงพ่อ 5 พระองค์กันมาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงได้แนะนำ วิธีการกราบหลวงพ่อ 5 พระองค์ ดังนี้

การบน จะมาบนที่วัดก็ดี หรือจะบนที่บ้านก็ได้ ให้นึกถึงบารมีขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า – หลวงปู่ใหญ่ วัดท่าซุง – หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า – หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค – พระเดชพระคุณหลวงพ่อ วัดท่าซุง แล้วตั้งจิตอธิษฐานเอาตามใจชอบ

“ถ้าไม่เกินวิสัยที่จะช่วยได้ ขอได้โปรดช่วยให้มีผลโดยเร็ว”

ทั้งนี้ก็เพราะว่า กรรมบางอย่าง พระก็แก้ไขให้ไม่ได้ นั้นมีอยู่
สำหรับการบนด้วยอามิส มีให้เลือก 4 อย่าง โดยจะต้องแก้บนตามข้อใดข้อหนึ่ง ตามกำลังที่จะกระทำได้ เมื่อได้ผลเป็นประการใดแล้ว ขอให้รักษาสัจวาจาตามที่ตั้งใจไว้ รายละเอียดการบนมีดังนี้

1. ถวายทองเปลว 100 แผ่น และ ผ้าห่มองค์พระองค์ละ 1 ผืน (สำหรับทองไม่ต้องปิดองค์พระให้นำทอง ไปวางไว้หน้าหลวงพ่อ 5 พระองค์)

2. ถวายสังฆทานชุดใหญ่ 1 ชุด โดยใช้เพียงชุดเดียว ถวายรวมทั้ง 5 พระองค์

3. รักษาศีล 5 หรือ ศีล 8 ตามความสามารถ 7 วัน หรือ 15 วัน และ เจริญพระกรรมฐาน 7 วันในการเจริญพระกรรมฐาน ถ้าปฏิบัติในวัดได้ไม่ครบ 7 วัน อาจจะทำ ครั้งละ 2 วัน หรือ 3 วัน ก็ได้ ที่เหลือก็อาจจะไปทำต่อที่บ้านก็ได้ หรือที่วัดที่ใกล้บ้านก็ได้

4. ถ้าเรื่องที่จะบนเป็นเรื่องใหญ่ร้ายแรงมาก ให้บนตามนี้ คือ การบวชเณรเอง หรือให้คนอื่นบวชแทนก็ได้ ท่านที่บวชเณรเองก็ดี หรือคนที่บวชแทนก็ดี จะต้องเจริญพระกรรมฐานให้ได้มโนมยิทธิแจ่มใส จะมีผลรวดเร็ว หากบวชเองจะต้องเคร่งครัดให้มากเจริญพระกรรมฐานให้แจ่มใส ถ้าจ้างให้คนบวชแทน ขอให้บำรุงผู้ที่บวชวันละ 50 บาท เป็นอย่างน้อย เพื่อเป็นค่าภัตตาหาร และ ค่าเครื่องใช้สอยตามสมควร จนครบ 7 วัน”

**********************************************************************************************

หลวงพ่อ 5 พระองค์ปัจจุบันอยู่ที่ศาลาพระพินิจอักษร ข้างโบสถ์ เพราะทางวัดกำลังก่อสร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์อยู่ ได้หล่อพระประธานทรงเครื่องจักรพรรดิเอาไว้ในวิหารแล้ว น่าจะเสร็จภายในอีกไม่นาน