รูปหลวงพ่อพระมหาวีระ ถาวโร ส.ค.ส.ปี๒๕๒๒ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

รูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จัดสร้างเป็น รูปที่ระลึก ส.ค.ส.๒๕๒๒ ด้านบนเป็นรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ส่วนด้านล่างมีข้อความมงคลว่า….

” ส.ค.ส. ๒๕๒๒

ขอมอบให้ไว้เป็นที่ระลึก ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครองป้องกัน
ภยันตราย อย่าให้ได้มาพ้องพาล บันดาลให้ประสบแด่สันติสุขตลอดไป”

ลงลายเซ็นต์ชื่อ ……….พระมหาวีระ ถาวโร……………
บริษัท เอ็น ซี เซ็นเตอร์ และศิษยานุศิษย์ พิมพ์ถวาย