รูปพระมหาวีระ ถาวโร (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ปี20

รูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จัดสร้างเนื่องในงานผูกพัทธสีมา วัดท่าซุง(จันทราราม) จ.อุทัยธานี ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๒๐ ด้านบนเป็นรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ส่วนด้านล่างมีข้อความมงคลว่า….

“ให้ไว้เป็นที่ระลึกแก่ญาติ และศิษยานุศิษย์ ทั้งผู้ที่นับถือทั่วไป เพื่อให้มีลาภ มีความสุขความเจริญ
คุ้มภัยอันตราย จงอาราธนาอธิฐาน โดยไม่ผิดธรรม ตามปรารถนา”

หมายเหตุ เนื่องจากรูปหลวงพ่อรุ่นนี้ มีการทำเลียนแบบออกมานานมากกว่า 10ปี จุดในการพิจารณาหลักต้องดูที่กระดาษและความคมชัดของรูปเป็นสำคัญด้วย