รูปถ่ายหลวงพ่อปาน ปี2494-2500 สมัยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เป็นเจ้าอาวาสวัดบางนมโค

ถือเป็นสมบัติพ่อให้ที่มีคุณค่าทางจิตใจมากและยากสุดๆที่จะหาได้เจอเป็นภาพขาวดำกระดาษหนังไก่รูปหลวงปู่ปานแบบร่องละเอียด ผิวปรอทของภาพยุคเก่ายังมองเห็นหากได้ดูรูปจริง รูปนี้สร้างครั้งสมัยหลวงพ่อ (พระมหาวีระ ถาวโร) ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางนมโค ช่วงปี2494-2500 เก่าๆสุดจะบรรยาย

รายละเอียดที่พิมพ์ไว้ด้านล่าง2ด้านซ้ายขวาเริ่มจางตามกาลเวลา มีข้อความที่เขียนไว้ ดังนี้

ด้านบนสุด…จะเป็น “ยันต์หลวงพ่อปาน” ส่วนด้านซ้ายมือ…เป็นชื่อท่านคือ “พระครูวิหารกิจจานุการ(หลวงพ่อปาน)วัดบางนมโค”

ด้านขวามือของยันต์ คือ “อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา”

ต่อมาทางด้านซ้าย-ขวาของรูปท่าน จะมีข้อความทั้ง2ด้าน

– ด้านซ้ายเขียนว่า “บูชาไว้จะป้องกันสรรพอันตรายทุกอย่าง หากจะให้เกิดลาภผลเนืองๆ จงบูชาด้วยคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า ก่อนบูชาให้ระฤกถึงพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พระปัจเจกพุทธเจ้า จะมีลาภไปเสมอ”

– ด้านขวาเขียนว่า “รูปหลวงพ่อปาน หรือ ของอื่นๆของหลวงพ่อปาน ที่ทางวัดบางนมโคนำออกแจกนั้น ท่านจะมารับได้ภายในวัดทุกวัน ส่วนนอกวัดนั้น “อาตมานำออกแจกแต่ผู้เดียว” หากผู้อื่นนำมาขาย หรือ แจก ขอโปรดทราบว่า เป็นผู้ทุจริต ปลอมหากิน”

ส่วนใต้ภาพก็จะมีภาพธนบัตรขวัญถุงเป็นรูปหลวงปู่ปานและโบสถ์วัดบางนมโค

แล้วบรรทัดสุดท้ายล่างสุด ก็จะพิมพ์ชื่อในวงเล็บว่า

“(พระมหาวีระ ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดบางนมโค”

ปล.รูปหลวงปู่แบบนี้มีให้เห็นเยอะ ตัวจบว่าเป็นของหลวงพ่อแจกแน่นอนหรือเปล่าอยู่ที่บรรทัดสุดท้าย “(พระมหาวีระ ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดบางนมโค ถ้าไม่มีระบุไว้ก็คงหาอะไรยืนยันได้ยาก