รูปถ่ายพัดยศ “พระมหาวีระ ถาวโร” (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

เป็นรูปถ่ายขาว-ดำ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ครั้งสมัยรับพัดยศ สมณศักดิ์ “พระมหาวีระ ถาวโร” เมื่อ ปี2486 มีลายเซ็นต์หลวงพ่อ ลงวันที่ ๑๕ ตุลา. ๒๔๘๖ ซึ่งถือว่าเป็นรูปเก่าที่ทรงคุณค่ายิ่งนัก