มีดโต้ชาตรี รุ่นแรก ปี๓๔ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

มีดโต้ชาตรี รุ่นแรก ปี๓๔นี้ หลวงพ่อได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2534 ถือว่าเป็นมีดโต้ชาตรีรุ่นแรก และเล่มนี้พิเศษมีจาร2ด้าน (ปกติมีด้านเดียว) หลวงพ่อปลุกเสกพร้อมมีดหมอชาตรีด้ามงาฝักงา และมีดโบวี่ (มีดเดินป่า) มีดหมอของหลวงพ่อแต่ละเล่มไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จะมีเทวดาคุ้มครองดูแลอยู่ อธิษฐานอาราธนาขอได้ทุกอย่าง…

หมายเหตุ: ที่เราๆเห็นกันทั่วไปจะจารเป็นตัวเลขอารบิค ปี34 บางท่านก็ว่ามีด้วย แต่ในวงการไม่นิยมเล่นหากัน (ตีเป็นมีดโต้ที่สร้างเลียนแบบออกมาด้วยซ้ำไป) จะเล่นหากันเฉพาะเล่มที่มีรอยจาร ปี๓๔ เป็นเลขไทยแบบเล่มนี้ ลายมือจารของหลวงพี่ประทีปที่เป็นเอกลักษณ์อักษรเฉพาะตัว หายาก ไม่ค่อยมีให้เห็นกัน เล่มนี้ยิ่งพิเศษไปอีก…เพราะมีจารทั้งสองด้าน

หลังพิธีพุทธาภิเษก หลวงพ่อเมตตาเล่าว่า… “สมเด็จองค์ปฐมเสด็จมาเป็นประธานเอง พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ มากันแน่นขนัด กระทั่งสมเด็จองค์ปฐมตรัสเรียกท่านท้าวสหัมบดีพรหมเข้ามาเพื่อสั่งการ ขนาดท่านท้าวสหัมบดีพรหมยังต้องกราบขอทางแทบแย่กว่าจะหลีกเข้าไปได้…” “….ของทุกอย่างในพิธี ไม่ว่าจะเป็นมีดหมอ น้ำมัน ชานหมาก สมเด็จองค์ปฐมตรัสว่า เสกคราวนี้เอาชาตรีนำหน้าทั้งนั้น ทุกครั้งท่านซุกไว้ คราวนี้นำหน้าเลยนะ”

วิธีใช้…ให้อาราธนาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอริยเจ้าทั้งหมด พรหมและเทวดาทั้งหมด ครูบาอาจารย์ มีหลวงพ่อปานวัด บางนมโค และหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เป็นที่สุด และท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง4

ถ้าใช้รักษาโรค ให้เอามีดเเตะศรีษะแล้วว่าคาถา
” ทุกขา ทุกขัง ปฏิฐิตัง สัมปติฉามิ ”

ถ้าใช้ไล่ผี ถ้าชักมีดขึ้นมามันยังไม่ไป ให้เอามีดแตะศรีษะเป่าด้วยคาถา
” นะโมพุทธายะ “