พระฤาษีท่องสวรรค์ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

เป็นพระเนื้อดินเผา สร้างเมื่อปีพ.ศ.2531 ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อชุดท่องดาวดึงส์ครั้งแรก ในท่าเหาะสะพายบาตรและย่าม มือขวาถือตาลปัตร มือซ้ายถือไม้เท้าและใส่รองเท้าแตะ (บางองค์จะมีเลข๑บริเวณใต้หัวเข่า) ส่วนด้านหลังองค์พระมีข้อความ2บรรทัด ว่า “มั่งมีศรีสุข สุขสันต์มั่นคง” (มีทั้งที่มีข้อความบรรทัดเดียว และบางองค์ก็มีเขียนที่ขอบข้างองค์พระว่า “นะมะพะทะ” หรือ “ปีมังกรทอง” ด้วย)

หลวงพ่อพุทธาภิเษกให้พิเศษในปีนั้น ซึ่งเป็นปีมังกรทอง และแจกครั้งแรกเนื่องในงานวันเกิดสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น) วัดสามพระยา ซึ่งก็เป็นที่รู้จักรุ่นนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา