พระปัจเจกพุทธเจ้า รุ่น1 พิมพ์ใหญ่ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

พระปัจเจกพระพุทธเจ้า เนื้อผงฝังพระธาตุ รุ่นนี้จะมีอยู่ด้วยกัน 3สี คือ สีขาว สีชมพู และสีเทา สร้างถวายหลวงพ่อโดย นาวาโท ไตรรงค์ หงส์สง่า กรมสรรพาวุธทหารเรือบางนาในสมัยนั้น ทางผู้สร้างได้นำพระมาถวายให้หลวงพ่อที่บ้านซอยสายลม ปริมาณพระ1ขันใบใหญ่ (ประมาณขันที่อยู่หน้าหลวงพ่อตอนรับสังฆทาน) โดยพระทั้งหมดไม่ได้บรรจุในกล่อง หลวงพ่อพุทธาภิเษกที่บ้านซอยสายลม เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2534
และในภายหลังทางผู้สร้างได้นำพระอีกจำนวนประมาณ 5,000องค์ บรรจุในกล่องเรียบร้อย นำเข้าพิธีพุทธาภิเษกที่วิหารแก้ว100เมตร (ได้ข้อมูลจากเพื่อนของผู้สร้าง) เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 35 วัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยไปสมทบทุนในการสร้างโบสถ์ วัดห้วยโปร่ง จ.ลพบุรี

ควรบูชาด้วยคาถาพระปักเจกพุทธเจ้า (คาถาเงินล้าน) จะมีความคล่องตัวและมีลาภมาก

คาถาเงินล้าน
โดย พระราชพรหมยาน หรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

สัมปจิตฉามิ
นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันต ุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

( บูชา ๙ จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)

ที่สำคัญต้องรักษาศีลข้อ 2 และข้อ5 อย่างเคร่งครัดจะเห็นผลดี แต่ถ้าให้ดีมากๆ…ต้องรักษาศีล5ให้ครบทุกข้อครับ