พระบูชา9นิ้ว พระวิสุทธิเทพ (เข้าพิธีปลุกเสก วัดท่าซุง)

พระวิสุทธิเทพ คือ รูปแทนองค์ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ที่อยู่บนพระนิพพาน จะมีรูปลักษณ์รูปทรงแบบนี้เหมือนกันหมด ต่างกันที่ความสว่างที่ขึ้นอยู่กับการบำเพ็ญบารมีของแต่ละท่าน

รุ่นนี้สร้างโดยช่างประเสริฐ โรงหล่อพุทธปฐม จ.อุทัยธานี นำเข้าพิธีพุทธาภิเษกที่วัดท่าซุง เมื่อคราวเสาร์ 5เดือน5 ปี53(ฤกษ์เศรษฐี มหามงคล) ฤกษ์นี้100ปีจะมีสักครั้ง