พระบูชา5นิ้ว หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ดินไทย

หลวงพ่อท่านเคยไปจำพรรษาอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเฒ่า ช่วงปี2508-2510 ท่านนับถือหลวงปู่ศุขเป็นเสมือนครูบาอาจารย์อีกท่านนึง และได้สร้างรูปเหมือนหลวงปู่ศุขเป็น 1 ใน 4 พระหลวงพ่อทั้ง 4 พระองค์ (สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า – หลวงปู่ใหญ่ วัดท่าซุง – หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า – หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค) ที่ให้ลูกหลานเข้ามากราบขอพรและบนบานศาลกล่าว ใครที่บนแล้วได้ตามความประสงค์ ก็จะกลับมาแก้บนกัน

พระบูชาหลวงปู่ศุของค์นี้สภาพเก่า ใต้ฐานดินไทย และที่ป้ายชื่อด้านหน้าเขียนเป็น “หลวงพ่อศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า”