พระบูชา5นิ้วรุ่นแรก ครูบาพรหมจักร วัดพระพุทธบาทตากผ้า

พระสุพรหมยานเถระ หรือที่เราเรียกกันว่า “ครูบาพรหมจักร” วัดพระพุทธบาทตากผ้า องค์นี้สร้างเป็นรุ่นแรก ใต้ฐานดินไทยเทปูนขาวทับ