พระบูชา10นิ้ว สมเด็จองค์ปฐม (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

พระบูชาสมเด็จองค์ปฐมองค์นี้ ประดับเพชรบางส่วน มีหน้าตัก 10นิ้วเต็ม พุทธลักษณะผสมผสานระหว่างรุ่นหลังแดง กับรุ่น2สร้างโรงงานที่ตอกหมายเลข ที่ซุ้มและที่ฐานองค์พระไม่มีตอกอะไร ส่วนแผ่นป้าย “สมเด็จองค์ปฐม” และ “วัดท่าซุ่ง จ.อุทัยทานี” ที่ติดทั้งสองฝั่งก็เป็นแผ่นป้ายยุคแรก โดยเฉพาะแผ่น “วัดท่าซุ่ง” เป็นแผ่นที่ติดของรุ่นแรก หลังแดง (มีไม้เอก ซุ่ง)

เป็นรุ่นที่ยังหาที่มาที่ไปของรุ่นไม่แน่ชัด แต่ส่วนตัวมองว่ารุ่นนี้สร้างในสมัยหลวงพ่อ โรงหล่อพระปฐมของช่างเสริฐน่าจะเป็นคนสร้าง (ในช่วงที่ทางวัดสั่งรุ่น2ที่ตอกมายเลขอีกโรงหล่อนึง) แล้วนำแผ่นป้าย “วัดท่าซุ่ง” ที่เหลือจากรุ่นแรกหลังแดง มาใส่กับรุ่นนี้ด้วย

และอีกประเด็นที่เชื่อว่ารุ่นนี้สร้างในสมัยหลวงพ่อ คือ หลวงพ่ออนันต์ท่านสร้างพระบูชาที่ออกมาใหม่ ขนาดองค์ใหญ่จะมีขนาด 9นิ้ว -9นิ้วกว่าๆ จะไม่สร้างเต็ม10นิ้วเทียบวัดรอยเท้าครูบาอาจารย์ และก็เจอพระรุ่นนี้ที่บ้านศิษย์รุ่นเก่าๆที่ยืนยันว่าบูชามาจากวัดในสมัยหลวงพ่อ