ผ้ายันต์หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นแรก ปี2474

ผ้ายันต์หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ท่านทำแจกครั้งแรกใน ปี2474 ในปีที่ท่านรับสมณศักดิ์ “พระครูวิหารกิจจานุการ” เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนความกตัญญูของเหล่าลูกศิษย์ทั้งหลาย ที่มาแสดงความยินดีและสรงน้ำท่าน โดยจารึกไว้ที่ใต้อาสนะของท่านในรูปว่า “พระครูวิหารกิจจานุการ (ปาน) วัดบางนมโค อำเภอเสนา อยุธยา” ผ้าที่ใช้ทำเป็นผ้าขาวและใช้หมึกแดงพิมพ์ ผืนนี้เก่าทันยุค สภาพเดิมๆ