น้ำมันหลวงพ่อปาน (น้ำมันสังคโลก) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

หลังจากที่หลวงพ่อได้ออกจากวัดบางนมโคมาอยู่ที่วัดท่าซุง ท่านมีโอกาสได้กลับไปวัดบางนมโคอีกเพียงแค่ครั้งเดียวในปี2529 และในครั้งนั้นหลวงพ่อได้เข้าไปในกุฎิหลวงพ่อปานและได้พบน้ำมันสังคโลกของหลวงปู่ปานเหลือติดก้นขวดอยู่นิดนึงวางไว้อยู่ ท่านเลยไปขอกับเจ้าอาวาส (พระครูวิหารกิจจานุยุต) นำกลับมาวัดท่าซุงเพื่อเป็นหัวเชื้อในการทำน้ำมันหลวงพ่อปานต่อๆมาจนถึงในปัจจุบันนี้

วิธีอาราธนาและวิธีใช้

ก่อนใช้ ขอให้อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์ทั้งหมด พรหม เทวดา ครูบาอาจารย์ มีหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค และหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เป็นที่สุด เมื่ออาราธนาแล้ว ให้ตั้งนะโม 3 จบ และว่าต่อเหมือนตอนรับศีล…

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

จากนั้นให้ปลุกด้วยคาถานี้ “อิทธิฤทธิ พุทธะนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุนี้ด้วยเถิด”

พุทธคุณ : ใช้รักษาโรคได้ทุกอย่าง รับประทานหรือทาก็ได้ สุดแท้แต่โรคนั้นควรรับประทานหรือทา

ข้อสังเกต จะเป็นโรคอะไรก็ตาม เมื่อรับประทานหรือทา แล้วรู้สึกร้อน แสดงว่าน้ำมันนี้รักษาโรคนั้นไม่หาย ถ้ารับประทานหรือทาแล้วรู้สึกเย็น น้ำมันนี้รักษาโรคนั้นหาย

การรับประทาน รับประทานวันละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ช้อนชา-กาแฟ

น้ำมันนี้เมื่อท่านได้รับแล้ว จงอย่าปล่อยให้หมด หาน้ำมันมะพร้าวมาเติมไว้เสมอๆ เมื่อมันมันนี้ถูกเติมแล้วคุณภาพจะไม่เสื่อม

ทางวัดมีให้บูชา ขวดละ 100บาท