น้ำมนต์ชาตรี ปี๓๔ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

น้ำมนต์ชาตรี ขวดนี้ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อ เมื่อปี34 บรรจุอยู่ในขวดเดิมๆ มีสติกเกอร์รูปหลวงพ่อติดข้างขวด ใช้ดื่มหรือใช้อาบ รักษาโรคภัยไข้เจ็บ สะเดาะเคราะห์ร้ายดีนักแล