ตุ้มหูเพชรจักรพรรดิ์ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

นำเพชรจักรพรรดิ์ เพชรรุ่นแรกจากเขาพระงาม นำมาเลี่ยมทองทำตุ้มหูเอง

ไม่ว่าจะเป็นเพชรจักรพรรดิ์ หรือลูกแก้วทั้งหมดทุกแบบทุกรุ่น หลวงพ่อท่านพุทธาภิเษกโดยใช้ลูกแก้วจักรพรรดิ์องค์จริงเป็นประธาน พระท่านบอกกับหลวงพ่อท่านว่า ผลจะได้ถึง 99%ของลูกแก้วองค์จริง

อธิษฐานว่า “ขอความปราถนาทุกอย่างของข้าพเจ้าจงสำเร็จทุกประการ”