จานคาถาเงินล้าน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

หลวงพ่อท่านเมตตาสร้างจานคาถาเงินล้านขึ้นเป็นพิเศษ รูปลักษณ์เป็นลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใคร เป็นสติ๊กเกอร์เคลือบรูปหลวงพ่อล้อมรอบด้วยคาถาเงินล้าน ติดบนจานสีขาว หลวงพ่อท่านพุทธาภิเษกด้วยคาถาเงินล้านมหาลาภ บูชาเพื่อความคล่องตัว เงินทองไหลมาเทมา ที่สุดแห่งมหาลาภ เป็นสมบัติพ่อให้อีกชิ้นหนึ่งที่หาชมได้ยาก

ปล. อ้างอิงภาพจากหนังสือธัมมวิโมกข์ปีที่7 ฉบับที่64 หน้า104

********************************************

เพื่อความคล่องตัวในด้านการเงิน บูชาพร้อมกับสวดคาถาเงินล้าน การเงินจะคล่องตัว..เงินทองไหลมาเทมา

คาถาเงินล้าน

(ตั้ง นะโม ๓ จบ )

สัมปจิตฉามิ
นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันต ุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ
( บูชา ๙ จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)

***********************************************