จักรพรรดิยอดธง รุ่นเสาร์๕ ชุดทองคำ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

จักรพรรดิพระยอดธง วัดท่าซุง ปลุกเสกพิธีเสาร์๕ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 สร้างด้วยชนวนสมเด็จองค์ปฐม วัดท่าซุง

รูปแบบพระยอดธงนั้น สร้างโดยจำลองแบบจากสมเด็จฯองค์จักรพรรดิ์ พระประธานศาลาหลวงพ่อ5พระองค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางทรงเครื่องจักรพรรดิ์โปรดพญาชมพูบดี ประทับนั่งปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะที่สง่างามองอาจ มีความเมตตาและน่าเกรงขามอยู่ในองค์เดียวกัน