คฑาเสก “ไม้ครู” (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

“คฑาเสก” หรืออาจจะเรียกกันว่า “ไม้ครู” ด้ามนี้เป็นด้ามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเคยใช้เคาะกระหม่อมลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมที่ไปกราบท่าน ตัวด้ามทำด้วยเหล็กทั้งอัน กลึงเป็นหัวขุนด้ามคฑาสวยงาม เป็นด้ามแรกและมีเพียงด้ามเดียว ภายหลังหลวงพ่อไม่ได้ใช้ เพราะบางครั้งเผลอๆตอนที่หลวงพ่อเคาะกระหม่อมลูกหลาน บางทีจะเคาะแรงไปทำให้ลูกหลานเจ็บได้ หลวงพ่อจึงได้ทำเป็นด้ามไม้ในภายหลัง และด้ามนี้ได้มอบให้ศิษย์ใกล้ชิดที่ถวายการรับใช้หลวงพ่อ

คฑาเสก เล่มนี้ได้เข้าพิธีพุทธาภิเศกเมื่อพิธี เสาร์๕ ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม 2530 ที่ตัวด้ามมีสลักไว้ชัดเจน ส่วนอีกฝั่งสลักเป็นอักษระยันต์ยาวตลอดด้าม ถือเป็นอีกหนึ่งในสุดยอดสมบัติพ่อให้ที่หลวงพ่อท่านได้สร้างไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน

กราบขอบพระคุณ คุณพี่ท่านผู้ใจดีที่แบ่งมาให้บูชาเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นมรดกให้สงเคราะห์ลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไป _/|\_

*************************************************************************************

วิธีการใช้คฑาไม้ครู

ใช้ด้านหัวของคฑาไม้ครู (แตะศรีษะ)
-ใช้ฝึกกรรมฐาน : นะโมพุทธายะ
-ใช้ตัดเคราะห์ : ภะสัมสัมวิสะเทภะ
-ใช้เพื่อให้ความสำเร็จ : สัมปะติจฉามิ

ด้านปลายของคฑาไม้ครู (แตะศรีษะ)
-ใช้ให้ลาภ : มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม