วัดโพธิ์สุทธาวาส-โชว์

 • วัดโพธิ์สุทธาวาส วัดโพธิ์สุทธาวาส-โชว์

  ***กลายเป็นพระธาตุชานหมาก*** พระหยดน้ำเนื้อผง โพธิ์สุทธาวาส (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ปลุกเสก)

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ท่านได้พุทธาภิเษก ไว้เมื่อปี 2535 ที่วิหาร 100 เมตร ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2535 (พิธีเดียวกันกับสมเด็จองค์ปฐมรุ่น 1 ของวัดท่าซุง) โดยท่านพระครูประจวบได้รับมวลสารต่างๆมาจากวัดท่าซุง ได้แก่ ผงคำข้าว ผงหางหมาก ผงชอลค์คาถาต่างๆ และมวลสารอื่นๆ อีกมากของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ โดยเฉพาะเส้นเกศา และชานหมาก จำนวนมาก เป็นมวลสารหลักในการจัดสร้างพระชุดนี้

  หลวงพ่อประจวบ สันติปภัสโส ได้ขออนุญาติหลวงพ่อนำเข้าพิธีอย่างเป็นทางการ และหลวงพ่อเมตตาให้นำเข้าพิธีได้ เพื่อนำพระรุ่นนี้ออกให้เช่าบูชาเพื่อหาเงินสมทบทุนสร้าง พระพุทธสมณโคดม ปางประธานพร สูง 30 ศอก ประดิษฐาน ณ วัดโพธิ์สุทธาวาสโดยจัดสร้างเป็นหลายพิมพ์ทั้งพิมพ์สี่เหลี่ยม มีรัศมีและพิมพ์สี่เหลี่ยมไม่มีรัศมี รวมถึงทรงหยดน้ำ และพิมพ์พระนางพญา และพระยอดธงรุ่นแรกของวัดโพธิ์สุทธาวาส ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า เส้นเกศา และ ชานหมากของหลวงพ่อฤาษีลิงดำกลายสภาพเป็นพระธาตุเป็นอันมาก ว่ากันว่าพิธีนั้นเป็นพิธีที่เด่นทางด้านมหาลาภ

  พระรุ่นนี้มีส่วนผสมผงชานหมากของหลวงพ่อไว้เยอะ องค์นี้น่าจะมีผงชานหมากด้านหน้าอยู่มาก ซึ่งต่อมาก็ได้แปรสภาพกลายเป็นพระธาตุชานหมาก หลายๆองค์มีวรรณะเป็นเม็ดออกสีแดงชมพูเหมือนพระธาตุชานหมากเป็นองค์ๆทั่วๆไป ถือเป็นสมบัตินอกวัดที่ไม่ควรมองข้าม

  Read more
 • วัดโพธิ์สุทธาวาส วัดโพธิ์สุทธาวาส-โชว์

  พระบูชา 5นิ้ว หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ปลุกเสก) ออกวัดโพธิ์สุทธาวาส

  พระบูชาหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค ทางวัดจัดสร้างเนื่องในงานผูกพัทธสีมา-ฝังลูกนิมิต ณ วัดโพธิ์สุทธาวาส และเพื่อเป็นเครื่องน้อมระลึกถึงบุญบารมี ความดีของหลวงปู่ปาน ที่มีต่อวัดโพธิ์สุทธาวาสนี้ โดยได้จัดสร้างออกมาด้วยกัน 3ขนาด คือ  9นิ้ว 5นิ้ว และ3นิ้ว

  ตามประวัติกล่าวว่า สมัยที่หลวงปู่ปานเดินทางเรือไปเทศน์ทางเหนือ พิษณุโลก จะแวะพักฉันเพลที่บริเวณวัดในปัจจุบันนี้ ต่อมาจึงสร้างวัดโพธิ์สุทธาวาสนี้เพื่อสร้างถวายบารมีหลวงปู่ปาน โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาเป็นองค์อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ด้วย

  พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาปลุกเสก เมื่อปี2530 ถือเป็นสมบัติพ่อให้นอกวัดที่ไม่ควรมองข้าม

  Read more
 • ๖. สมบัติพ่อให้ (นอกวัด) วัดโพธิ์สุทธาวาส วัดโพธิ์สุทธาวาส-โชว์

  พระบูชา 9นิ้ว หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ปลุกเสก) ออกวัดโพธิ์สุทธาวาส

  พระบูชาหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค ทางวัดจัดสร้างเนื่องในงานผูกพัทธสีมา-ฝังลูกนิมิต ณ วัดโพธิ์สุทธาวาส และเพื่อเป็นเครื่องน้อมระลึกถึงบุญบารมี ความดีของหลวงปู่ปาน ที่มีต่อวัดโพธิ์สุทธาวาสนี้ โดยได้จัดสร้างออกมาด้วยกัน 3ขนาด คือ  9นิ้ว 5นิ้ว และ3นิ้ว

  ตามประวัติกล่าวว่า สมัยที่หลวงปู่ปานเดินทางเรือไปเทศน์ทางเหนือ พิษณุโลก จะแวะพักฉันเพลที่บริเวณวัดในปัจจุบันนี้ ต่อมาจึงสร้างวัดโพธิ์สุทธาวาสนี้เพื่อสร้างถวายบารมีหลวงปู่ปาน โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาเป็นองค์อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ด้วย

  พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาปลุกเสก เมื่อปี2530 ถือเป็นสมบัติพ่อให้นอกวัดที่ไม่ควรมองข้าม

  Read more
 • วัดโพธิ์สุทธาวาส วัดโพธิ์สุทธาวาส-โชว์

  พระยอดธง รุ่น1 (ทองเหลือง) วัดโพธิ์สุทธาวาส (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง)

  หลวงพ่ออนุญาติอย่างเป็นทางการให้นำพระยอดธง รุ่น1 ของวัดโพธิ์สุทธาวาส จ.นครสวรรค์ (ซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่อร่วมบูรณะให้การอุปถัมภ์) เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกที่วัดท่าซุงในวันวิสาขบูชา 16 พ.ค.2535 ณ วิหารแก้ว 100 เมตร ร่วมพิธีเดียวกับพระสมเด็จองค์ปฐม รุ่น1 ของวัดท่าซุง

  หลวงพ่อปรารภหลังจากพิธีพุทธาภิเษกระหว่างเจริญศรัทธาที่ตึกรับแขกว่า…..สมเด็จองค์ปฐมท่านเสด็จลงมาจากพระนิพพานด้วยพระองค์เอง และพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอรหันต์ทุกๆพระองค์ เสด็จลงมาจากพระนิพพานทั้งหมด พรหมและเทวดาทั่วจักรวาลก็มากันหมด ถึงเวลาพุทธาภิเษกด้านลาภ พระพุทธเจ้าด้านลาภมากที่สุดคือพระพุทธกัสสป พระพุทธทีปังกรท่านมาด้านหน้า หลวงพ่อท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่า พระสีวลีพระอรหันต์ที่มีลาภมากยังนั่งไปไกลมากมองไม่เห็น และรุกขเทวดาที่อยู่ในวัดตามต้นไม้ออกไปไกลมากเลยตลาดอุทัยธานีไปอีก วัดตามกำลังบารมีและความสว่าง หมายถึงท่านใดมีลาภมากก็จะอยู่ด้านหน้า ซึ่งวัดท่าซุงกับตลาดอุทัยห่างกันประมาณ 10กิโลเมตร

  พระยอดธง รุ่น1นี้จะมีอยู่ด้วยกัน 3เนื้อ คือ เนื้อเงิน เนื้อชุบทอง และเนื้อทองเหลือง ….พุทธคุณเต็มเปี่ยม เป็นสมบัติพ่อให้นอกวัดที่ไม่ควรมองข้าม

  Read more
 • ๖. สมบัติพ่อให้ (นอกวัด) วัดโพธิ์สุทธาวาส วัดโพธิ์สุทธาวาส-โชว์

  พระยอดธง รุ่น1 (เนื้อเงิน) วัดโพธิ์สุทธาวาส (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง)

  หลวงพ่ออนุญาติอย่างเป็นทางการให้นำพระยอดธง รุ่น1 ของวัดโพธิ์สุทธาวาส จ.นครสวรรค์ (ซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่อร่วมบูรณะให้การอุปถัมภ์) เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกที่วัดท่าซุงในวันวิสาขบูชา 16 พ.ค.2535 ณ วิหารแก้ว 100 เมตร ร่วมพิธีเดียวกับพระสมเด็จองค์ปฐม รุ่น1 ของวัดท่าซุง

  หลวงพ่อปรารภหลังจากพิธีพุทธาภิเษกระหว่างเจริญศรัทธาที่ตึกรับแขกว่า…..สมเด็จองค์ปฐมท่านเสด็จลงมาจากพระนิพพานด้วยพระองค์เอง และพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอรหันต์ทุกๆพระองค์ เสด็จลงมาจากพระนิพพานทั้งหมด พรหมและเทวดาทั่วจักรวาลก็มากันหมด ถึงเวลาพุทธาภิเษกด้านลาภ พระพุทธเจ้าด้านลาภมากที่สุดคือพระพุทธกัสสป พระพุทธทีปังกรท่านมาด้านหน้า หลวงพ่อท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่า พระสีวลีพระอรหันต์ที่มีลาภมากยังนั่งไปไกลมากมองไม่เห็น และรุกขเทวดาที่อยู่ในวัดตามต้นไม้ออกไปไกลมากเลยตลาดอุทัยธานีไปอีก วัดตามกำลังบารมีและความสว่าง หมายถึงท่านใดมีลาภมากก็จะอยู่ด้านหน้า ซึ่งวัดท่าซุงกับตลาดอุทัยห่างกันประมาณ 10กิโลเมตร

  พระยอดธง รุ่น1นี้จะมีอยู่ด้วยกัน 3เนื้อ คือ เนื้อเงิน เนื้อชุบทอง และเนื้อทองเหลือง ….พุทธคุณเต็มเปี่ยม เป็นสมบัติพ่อให้นอกวัดที่ไม่ควรมองข้าม

  Read more
 • วัดโพธิ์สุทธาวาส วัดโพธิ์สุทธาวาส-โชว์

  พระยอดธง รุ่น1 วัดโพธิ์สุทธาวาส (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ปลุกเสก)

  หลวงพ่ออนุญาติอย่างเป็นทางการให้นำพระยอดธง รุ่น1 ของวัดโพธิ์สุทธาวาส จ.นครสวรรค์ (ซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่อร่วมบูรณะให้การอุปถัมภ์) เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกที่วัดท่าซุงในวันวิสาขบูชา 16 พ.ค.2535 ณ วิหารแก้ว 100 เมตร ร่วมพิธีเดียวกับพระสมเด็จองค์ปฐม รุ่น1 ของวัดท่าซุง

  หลวงพ่อปรารภหลังจากพิธีพุทธาภิเษกระหว่างเจริญศรัทธาที่ตึกรับแขกว่า…..สมเด็จองค์ปฐมท่านเสด็จลงมาจากพระนิพพานด้วยพระองค์เอง และพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอรหันต์ทุกๆพระองค์ เสด็จลงมาจากพระนิพพานทั้งหมด พรหมและเทวดาทั่วจักรวาลก็มากันหมด ถึงเวลาพุทธาภิเษกด้านลาภ พระพุทธเจ้าด้านลาภมากที่สุดคือพระพุทธกัสสป พระพุทธทีปังกรท่านมาด้านหน้า หลวงพ่อท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่า พระสีวลีพระอรหันต์ที่มีลาภมากยังนั่งไปไกลมากมองไม่เห็น และรุกขเทวดาที่อยู่ในวัดตามต้นไม้ออกไปไกลมากเลยตลาดอุทัยธานีไปอีก วัดตามกำลังบารมีและความสว่าง หมายถึงท่านใดมีลาภมากก็จะอยู่ด้านหน้า ซึ่งวัดท่าซุงกับตลาดอุทัยห่างกันประมาณ 10กิโลเมตร

  ปกติพระยอดธง รุ่น1นี้จะมีอยู่ด้วยกัน 3เนื้อ คือ เนื้อเงิน เนื้อชุบทอง และเนื้อทองเหลือง แต่องค์นี้ดูจะพิเศษๆ ที่มองไม่เหมือนเนื้อชุบทอง และก็มองไม่เหมือนเนื้อทองเหลือง ผิวองค์พระจะเป็นทองสุกปลั่งคล้ายทองคำ โบราณอาจจะเรียกว่า “ผิวทองดอกบวบ” ….พุทธคุณเต็มเปี่ยม เป็นอีกหนึ่งสมบัติพ่อให้นอกวัดที่ไม่ควรมองข้าม

  Read more
 • วัดโพธิ์สุทธาวาส วัดโพธิ์สุทธาวาส-โชว์

  รูปหล่อหลวงปู่ปาน ปี30 วัดโพธิ์สุทธาวาส (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ปลุกเสก)

  ทางวัดโพธิ์สุทธาวาส จ.นครสวรรค์ รูปหล่อหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค เนื่องในงานผูกพัทธสีมา-ฝังลูกนิมิต ณ วัดโพธิ์สุทธาวาส และเพื่อเป็นเครื่องน้อมระลึกถึงบุญบารมี ความดีของหลวงปู่ปาน ที่มีต่อวัดโพธิ์สุทธาวาสนี้ เมื่อปี2530

  ตามประวัติกล่าวว่า สมัยที่หลวงปู่ปานเดินทางเรือไปเทศน์ทางเหนือ พิษณุโลก จะแวะพักฉันเพลที่บริเวณวัดในปัจจุบันนี้ ต่อมาจึงสร้างวัดโพธิ์สุทธาวาสนี้เพื่อสร้างถวายบารมีหลวงปู่ปาน โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาเป็นองค์อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ด้วย

  พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาปลุกเสก เมื่อปี2530 ถือเป็นสมบัติพ่อให้นอกวัดที่ไม่ควรมองข้าม พุทธคุณเต็มเปี่ยมทุกประการ

  Read more
 • วัดโพธิ์สุทธาวาส วัดโพธิ์สุทธาวาส-โชว์

  เหรียญขวัญถุงโภคทรัพย์ หลวงพ่อปาน ปี30 วัดโพธิ์สุทธาวาส (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ปลุกเสก)

  พระครูนิวาสสันติธรรม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สุทธาวาส จ.นครสวรรค์ ได้จัดสร้างเหรียญขวัญถุงโภคทรัพย์ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เนื่องในงานผูกพัทธสีมา-ฝังลูกนิมิต ณ วัดโพธิ์สุทธาวาส และเพื่อเป็นเครื่องน้อมระลึกถึงบุญบารมี ความดีของหลวงปู่ปาน ที่มีต่อวัดโพธิ์สุทธาวาสนี้ เมื่อปี2530

  ตามประวัติกล่าวว่า สมัยที่หลวงปู่ปานเดินทางเรือไปเทศน์ทางเหนือ พิษณุโลก จะแวะพักฉันเพลที่บริเวณวัดในปัจจุบันนี้ ต่อมาจึงสร้างวัดโพธิ์สุทธาวาสนี้เพื่อสร้างถวายบารมีหลวงปู่ปาน โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาเป็นองค์อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ด้วย

  พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาปลุกเสก เมื่อปี2530 ถือเป็นสมบัติพ่อให้นอกวัดที่ไม่ควรมองข้าม พุทธคุณเต็มเปี่ยมทุกประการ

  Read more