รูปถ่ายขนาดใหญ่-โชว์

 • รูปถ่ายขนาดใหญ่ รูปถ่ายขนาดใหญ่-โชว์

  รูปถ่ายขาวดำยุคแรกๆ พระมหาวีระ ถาวโร (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

  รูปถ่ายหลวงพ่อภาพขาวดำยุคแรกๆ มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สร้างออกมาจำนวนไม่มากนัก หลวงพ่อท่านแจกสมัยที่ท่านมาอยู่วัดท่าซุงใหม่ๆ ประมาณปี2511 หาไม่ง่ายนัก ถือเป็นสมบัติพ่อให้อีกหนึ่งชิ้นที่ทรงคุณค่าทางจิตใจ

  Read more
 • รูปถ่ายขนาดใหญ่ รูปถ่ายขนาดใหญ่-โชว์

  รูปถ่ายพัดยศ “พระมหาวีระ ถาวโร” (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

  เป็นรูปถ่ายขาว-ดำ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ครั้งสมัยรับพัดยศ สมณศักดิ์ “พระมหาวีระ ถาวโร” เมื่อ ปี2486 มีลายเซ็นต์หลวงพ่อ ลงวันที่ ๑๕ ตุลา. ๒๔๘๖ ซึ่งถือว่าเป็นรูปเก่าที่ทรงคุณค่ายิ่งนัก

  Read more
 • รูปถ่ายขนาดใหญ่ รูปถ่ายขนาดใหญ่-โชว์

  รูปถ่ายสติกเกอร์ติดหน้ารถ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง (แบบนูน3มิติ)

  เป็นรูปถ่ายสติกเกอร์หลวงพ่อแบบนูน สำหรับติดหน้ารถ สร้างขึ้นเป็นรุ่นแรก จะเป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์อยู่ในพัดยศ ทำจากพลาสติกอัดขึ้นรูปนูนเป็น3มิติ เป็นสมบัติพ่อให้ที่หาชมยากอีกชิ้นึง ไม่ค่อยได้เห็นกันมากนัก

  Read more
 • ๓. ล็อคเก็ต - รูปถ่าย รูปถ่ายขนาดใหญ่ รูปถ่ายขนาดใหญ่-โชว์

  รูปถ่ายหลวงพ่อปาน ปี2494-2500 สมัยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เป็นเจ้าอาวาสวัดบางนมโค

  ถือเป็นสมบัติพ่อให้ที่มีคุณค่าทางจิตใจมากและยากสุดๆที่จะหาได้เจอเป็นภาพขาวดำกระดาษหนังไก่รูปหลวงปู่ปานแบบร่องละเอียด ผิวปรอทของภาพยุคเก่ายังมองเห็นหากได้ดูรูปจริง รูปนี้สร้างครั้งสมัยหลวงพ่อ (พระมหาวีระ ถาวโร) ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางนมโค ช่วงปี2494-2500 เก่าๆสุดจะบรรยาย

  รายละเอียดที่พิมพ์ไว้ด้านล่าง2ด้านซ้ายขวาเริ่มจางตามกาลเวลา มีข้อความที่เขียนไว้ ดังนี้

  ด้านบนสุด…จะเป็น “ยันต์หลวงพ่อปาน” ส่วนด้านซ้ายมือ…เป็นชื่อท่านคือ “พระครูวิหารกิจจานุการ(หลวงพ่อปาน)วัดบางนมโค”

  ด้านขวามือของยันต์ คือ “อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา”

  ต่อมาทางด้านซ้าย-ขวาของรูปท่าน จะมีข้อความทั้ง2ด้าน

  – ด้านซ้ายเขียนว่า “บูชาไว้จะป้องกันสรรพอันตรายทุกอย่าง หากจะให้เกิดลาภผลเนืองๆ จงบูชาด้วยคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า ก่อนบูชาให้ระฤกถึงพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พระปัจเจกพุทธเจ้า จะมีลาภไปเสมอ”

  – ด้านขวาเขียนว่า “รูปหลวงพ่อปาน หรือ ของอื่นๆของหลวงพ่อปาน ที่ทางวัดบางนมโคนำออกแจกนั้น ท่านจะมารับได้ภายในวัดทุกวัน ส่วนนอกวัดนั้น “อาตมานำออกแจกแต่ผู้เดียว” หากผู้อื่นนำมาขาย หรือ แจก ขอโปรดทราบว่า เป็นผู้ทุจริต ปลอมหากิน”

  ส่วนใต้ภาพก็จะมีภาพธนบัตรขวัญถุงเป็นรูปหลวงปู่ปานและโบสถ์วัดบางนมโค

  แล้วบรรทัดสุดท้ายล่างสุด ก็จะพิมพ์ชื่อในวงเล็บว่า

  “(พระมหาวีระ ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดบางนมโค”

  ปล.รูปหลวงปู่แบบนี้มีให้เห็นเยอะ ตัวจบว่าเป็นของหลวงพ่อแจกแน่นอนหรือเปล่าอยู่ที่บรรทัดสุดท้าย “(พระมหาวีระ ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดบางนมโค ถ้าไม่มีระบุไว้ก็คงหาอะไรยืนยันได้ยาก

  Read more
 • รูปถ่ายขนาดใหญ่ รูปถ่ายขนาดใหญ่-โชว์

  รูปหลวงพ่อ ๔ พระองค์ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

  แต่ก่อนเดิมทีคือหลวงพ่อ 4 พระองค์ แต่หลังจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมรณะภาพไปแล้ว ทางวัดได้สร้างรูปหล่อหลวงพ่อขึ้นมาอีกองค์นึง แล้วนำไปไว้ที่ศาลาหลวงพ่อ 4 พระองค์ ก็เลยกลายเป็นศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ไป

  สำหรับหลวงพ่อ 5 พระองค์นั้น พวกเราลูกหลานมักนิยมไปบนเพื่อขออย่างโน้นอย่างนี้ อธิฐานขอให้ท่านช่วยสงเคราะห์ถ้าไม่เกินวิสัย และส่วนมากก็จะสำเร็จดั่งที่ปรารถนากันด้วย

  หลวงพ่อ ๕ พระองค์ ประกอบด้วย

  1. สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
  2. หลวงปู่ใหญ่ เจ้าอาวาสวัดท่าซุงองค์แรก (ชื่อจริงท่านชื่อปาน สันนิษฐานว่า ที่เรียกท่านว่า “หลวงปู่ใหญ่ ” เพราะจะได้ไม่สับสนกับหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค)
  3. หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
  4. หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค
  5. พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ส่วนวิธีการบนกับแก้บน ขอคัดลอกมาให้อ่านกัน เพราะถ้าไปบนจริงๆ จะมีกระดานเขียนบอกถึงวิธีการบน และ แก้บนเอาไว้ให้แล้ว และสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับหลวงพี่ประจำที่ศาลาฯได้

  ” เนื่องจาก มีผู้คนสนใจในการกราบไหว้ หลวงพ่อ 5 พระองค์กันมาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงได้แนะนำ วิธีการกราบหลวงพ่อ 5 พระองค์ ดังนี้

  การบน จะมาบนที่วัดก็ดี หรือจะบนที่บ้านก็ได้ ให้นึกถึงบารมีขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า – หลวงปู่ใหญ่ วัดท่าซุง – หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า – หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค – พระเดชพระคุณหลวงพ่อ วัดท่าซุง แล้วตั้งจิตอธิษฐานเอาตามใจชอบ

  “ถ้าไม่เกินวิสัยที่จะช่วยได้ ขอได้โปรดช่วยให้มีผลโดยเร็ว”

  ทั้งนี้ก็เพราะว่า กรรมบางอย่าง พระก็แก้ไขให้ไม่ได้ นั้นมีอยู่
  สำหรับการบนด้วยอามิส มีให้เลือก 4 อย่าง โดยจะต้องแก้บนตามข้อใดข้อหนึ่ง ตามกำลังที่จะกระทำได้ เมื่อได้ผลเป็นประการใดแล้ว ขอให้รักษาสัจวาจาตามที่ตั้งใจไว้ รายละเอียดการบนมีดังนี้

  1. ถวายทองเปลว 100 แผ่น และ ผ้าห่มองค์พระองค์ละ 1 ผืน (สำหรับทองไม่ต้องปิดองค์พระให้นำทอง ไปวางไว้หน้าหลวงพ่อ 5 พระองค์)

  2. ถวายสังฆทานชุดใหญ่ 1 ชุด โดยใช้เพียงชุดเดียว ถวายรวมทั้ง 5 พระองค์

  3. รักษาศีล 5 หรือ ศีล 8 ตามความสามารถ 7 วัน หรือ 15 วัน และ เจริญพระกรรมฐาน 7 วันในการเจริญพระกรรมฐาน ถ้าปฏิบัติในวัดได้ไม่ครบ 7 วัน อาจจะทำ ครั้งละ 2 วัน หรือ 3 วัน ก็ได้ ที่เหลือก็อาจจะไปทำต่อที่บ้านก็ได้ หรือที่วัดที่ใกล้บ้านก็ได้

  4. ถ้าเรื่องที่จะบนเป็นเรื่องใหญ่ร้ายแรงมาก ให้บนตามนี้ คือ การบวชเณรเอง หรือให้คนอื่นบวชแทนก็ได้ ท่านที่บวชเณรเองก็ดี หรือคนที่บวชแทนก็ดี จะต้องเจริญพระกรรมฐานให้ได้มโนมยิทธิแจ่มใส จะมีผลรวดเร็ว หากบวชเองจะต้องเคร่งครัดให้มากเจริญพระกรรมฐานให้แจ่มใส ถ้าจ้างให้คนบวชแทน ขอให้บำรุงผู้ที่บวชวันละ 50 บาท เป็นอย่างน้อย เพื่อเป็นค่าภัตตาหาร และ ค่าเครื่องใช้สอยตามสมควร จนครบ 7 วัน”

  **********************************************************************************************

  หลวงพ่อ 5 พระองค์ปัจจุบันอยู่ที่ศาลาพระพินิจอักษร ข้างโบสถ์ เพราะทางวัดกำลังก่อสร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์อยู่ ได้หล่อพระประธานทรงเครื่องจักรพรรดิเอาไว้ในวิหารแล้ว น่าจะเสร็จภายในอีกไม่นาน

  Read more
 • ๓. ล็อคเก็ต - รูปถ่าย รูปถ่ายขนาดใหญ่ รูปถ่ายขนาดใหญ่-โชว์

  รูปหลวงพ่อนั่งพัดยศ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ธ.กรุงไทยสร้างถวาย

  เป็นรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อ นั่งพัดยศ ฉลองสมณศักดิ์ “พระราชพรหมยาน” ที่ทางธนาคารกรุงไทยจัดสร้างถวาย อัดกรอบวิทยาศาสตร์เดิมๆจากวัด จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3ขนาด คือ
  1) รูปใหญ่แบบแขวนผนัง
  2) รูปตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
  3) รูปตั้งโต๊ะขนาดจิ๋ว (ขนาดเท่าซองบุหรี่)

  รูปในลักษณะนี้จะสร้างออกมาหลายวาระ แต่รุ่นที่ทันหลวงพ่อจะมีข้อความในวงเล็บ ว่า “รุ่นแรก”

  Read more
 • รูปถ่ายขนาดใหญ่ รูปถ่ายขนาดใหญ่-โชว์

  รูปโพสการ์ด หลวงปู่ปาน-หลวงพ่อฤาษีลิงดำ และพระสหธรรมมิก ณ วัดท่าซุง ปี18

  รูปภาพโพสการ์ดด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค – หลวงพ่อฤาษีลิงดำและพระสหธรรมมิกกของท่าน ซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหันต์และพุทธภูมิปรมัตถบารมี ส่วนด้านหลังเป็นยันต์ประจำองค์ของแต่ละท่าน ถือเป็นสมบัติพ่อให้อีกหนึ่งชิ้นที่ทรงคุณค่า และหาครบชุดยากมากๆ มีทั้งภาพใหญ่และภาพเล็กติดกันในเล่มเดิมๆครบชุด (แบบสมุดเช็ค) พุทธาภิเษกใหญ่ในปี พ.ศ.2518 สร้างเป็นที่ระลึกงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีเกิด ของหลวงพ่อปาน(วัดบางนมโค) ณ.วัดท่าซุง เมื่อวันที่ ๖-๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๘

  1. พระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน สุทธาวงษ์) วัดบางนมโค จ.อยุธยา
  2. พระมหาวีระ ถาวโร (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
  3. หลวงปู่สี ฉันทสิริ วัดเขาถ้ำบุนนาค จ.นครสวรรค์
  4. หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
  5. พระครูสุคันธศีล (หลวงปู่คำแสน) วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่
  6. พระครูภาวนาภิรัต (ครูบาอินทจักร์รักษา) วัดน้ำบ่อหลวง จ.เชียงใหม่
  7. หลวงปู่คำแสน คุณาลังกาโร วัดป่าดอนมูล จ.เชียงใหม่
  8. ครูบาพรหมจักสังวร วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน
  9. ครูบาชุ่ม โพธิโก วัดวังมุย จ.ลำพูน
  10. หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี
  11. หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
  12. ครูบาชัยยะวงษา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน
  13. ครูบาบุญทืม พรหมเสโน วัดจามเทวี จ.ลำพูน

  Read more
 • รูปถ่ายขนาดใหญ่ รูปถ่ายขนาดใหญ่-โชว์

  แผ่นพลาสติกรูปภาพนูน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

  จัดสร้างเนื่องในวาระที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อรับสมณศักดิ์เป็น “พระสุธรรมยานเถระ” เมื่อปี28 สร้างเป็นแผ่นปั๊มพลาสติกรูปหลวงพ่อนูนแบบ3มิติ

  ที่เห็นมา ทางวัดได้ทำรูปออกมา 3แบบ คือ
  1) แผ่นปั๊มพลาสติกรูปหลวงพ่อนูน3มิติ (แบบรูปนี้)
  2) รูปหลวงพ่อนั่งพัดยศ ฉลองสมณศักดิ์ “พระสุรรมยานเถระ” ฉากหลังสีน้ำเงิน
  3) รูปหลวงพ่อนั่งพัดยศ ฉลองสมณศักดิ์ “พระสุรรมยานเถระ” ฉากหลังสีขาว

  Read more