แหวนเพชรจักรพรรดิ์ ขนาด6มิล (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

สำหรับวงนี้ เป็นแหวนเพชรจักรพรรดิ์ ขนาด6 มิลลิเมตร ตัวเรือนทำด้วยเงิน ใต้ท้องแหวนต้องมีเลข 925 (คือเปอร์เซนต์ของเงิน) อานุภาพเหมือนแหวนจักรพรรดิ์แบบอื่นๆทุกอย่าง หลวงพ่อท่านพุทธาภิเษกโดยใช้ลูกแก้วจักรพรรดิ์องค์แม่เป็นประธาน พระท่านบอกกับหลวงพ่อท่านว่า ผลจะได้ถึง 99%ของลูกแก้วองค์จริง

อธิษฐานว่า “ขอความปราถนาทุกอย่างของข้าพเจ้าจงสำเร็จทุกประการ”

ปล.ตอนเริ่มเก็บสะสมสมบัติพ่อให้ของหลวงพ่อใหม่ๆ ในวงการพระจะเรียกแหวนที่มีหัวเพชร3เม็ด ว่า “แหวนจักรพรรดิ์” ส่วนแหวนที่มีหัวเพชรเม็ดเดียว ว่า “แหวนจักรเพชร” แต่หลังจากที่ได้ตรวจเช็คข้อมูลกันจนทราบแน่ชัดว่า หลวงพ่อไม่ได้เรียก แหวนจักรเพชร ทุกวงแหวนที่หลวงพ่อสร้างออกมาจะเรียก แหวนจักรพรรดิ์ ทั้งหมด จึงขอทำความเข้าใจกันไว้