แหวนจักรพรรดิ์ เรือนทรงขั้นบันได (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

แหวนจักรพรรดิ์รุ่นนี้ ทางวัดทำตัวเรือนเป็นทรงขั้นบันได ด้วยโลหะชุบทอง ตัววงเรือนเป็นแบบผ่าเพื่อให้ขยายวงได้ โดยรูปแบบการผ่าที่เห็นมาจะมี2ลักษณะ คือ แบบจากบล็อคผ่าขยายสำเร็จในตัวเรือน (ตอกโค๊ต3เหลี่ยม) และแบบใช้เลื่อยมาผ่าเอง (ไม่มีโค๊ตตอก) อานุภาพเหมือนแหวนจักรพรรดิ์แบบอื่นๆทุกอย่าง หลวงพ่อท่านพุทธาภิเษกโดยใช้ลูกแก้วจักรพรรดิ์องค์แม่เป็นประธาน พระท่านบอกกับหลวงพ่อท่านว่า ผลจะได้ถึง 99%ของลูกแก้วองค์จริง

อธิษฐานว่า “ขอความปราถนาทุกอย่างของข้าพเจ้าจงสำเร็จทุกประการ”