เหรียญยันต์เกราะเพชรรุ่นแรก (โปรดปัญจวัคคีย์) ศูนย์พุทธศรัทธา ท่าลาน (สายหลวงพ่อฤาษิลิงดำ วัดท่าซุง)

จัดสร้างโดยศูนย์พุทธศรัทธาท่าลาน จ.สระบุรี สร้างเป็นที่ระลึกเนื่องในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบึง (ลัฏฐิวัน) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2526 และในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดท่าซุง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2526 ด้านหน้าเป็นยันต์เกราะเพชรล้อมรอบตราศูนย์ (พระพุทธเจ้าโปรดปัญจวัคคี ทั้ง5องค์) ด้านหลังเป็นยันต์พุทธนิมิตร์ ยันต์ครอบจักรวาฬ ป้องกันสารพัดภัยอันตราย มีลาภสักการะ เมตตามหานิยม ค้าขายดี ยันต์ตรีนิสิงเห ป้องกันภัยอันตรายจากภูติผีปีศาจ เหรียญุชุดนี้ได้นำเข้าพิธีพุทธาภิเษกที่วัดท่าซุง ในปี 2526 และนำไปให้พระสุปฎิปันโนแผ่เมตตาอีกหลายองค์