เส้นเกศา พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

ที่สุดเหนือคำอธิบาย เกศาพระอริยเจ้าอันเป็นที่รักยิ่งของบรรดาลูกหลาน