เปรียบเทียบ__พระบูชายืนหลวงพ่อ รุ่นพระสุธรรมยานเถระ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) องค์แท้กับองค์เลียนแบบ

นำมาเปรียบเทียบให้ศึกษากัน สำหรับพระบูชายืนหลวงพ่อ รุ่นพระสุธรรมยานเถระ องค์แท้กับเลียนแบบ หน้าตาถอดออกมายังไม่เหมือนและมีขนาดย่อมกว่าอย่างเห็นได้ชัด แต่ถ้าใครไม่เคยเห็นของจริง ก็มีสิทธิ์โดนได้เหมือนกัน องค์นี้มีคนฝากให้ดู เลยถือโอกาสถ่ายรูปเก็บไว้ให้ศึกษากัน