องค์บูชายืน ท่านแม่ทั้ง3 เนื้อแก้วใส (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

ท่านแม่ทั้งสามองค์นี้ ท่านเป็นคู่บารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำในอดีตมาหลายๆชาติ เราลูกหลานหลวงพ่อจะเรียกท่านแม่รวมๆว่า “ท่านแม่ทั้งสาม” ส่วนนามเต็มๆของท่านคือ…

ท่านแม่ศรีระจิตร (แม่ใหญ่) มีพระนามเต็มท่านคือ พรรณวดีศรีโสภาคย์

ท่านแม่ประภาศรี (แม่กลาง) มีพระนามเต็มท่านคือ ประภาวดีศรีโสภาคย์

ท่านแม่จิตร (แม่เล็ก) มีพระนามเต็มท่านคือ จิตราวดีศรีโสภาคย์

3องค์นี้ ออกที่วัดท่าซุง รุ่นเก่าสร้างสมัยหลวงพ่อ เป็นเนื้อแก้วใส สร้างครั้งแรก 30 ตุลาคม 2528 ท่านแม่จะสงเคราะห์ลูกหลานให้โชคให้ลาภ อธิฐานขอพรท่านให้ท่านเมตตาได้ทุกประการ