มีดโต้ชาตรี ปี35 (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

มีดโต้ชาตรี หลวงพ่อได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกที่วิหารแก้ว 100เมตร พร้อมสมเด็จองค์ปฐม รุ่น1 เป็นพิธีชาตรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2535 ที่ใบมีดเขียนว่า “วัดท่าซุง มีดหมอชาตรี ๑๖ พ.ค. ๓๕” มีดหมอของหลวงพ่อแต่ละเล่มไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จะมีเทวดาคุ้มครองดูแลอยู่ อธิษฐานอาราธนาขอได้ทุกอย่าง…

หลังพิธีพุทธาภิเษก หลวงพ่อเมตตาเล่าว่า… “สมเด็จองค์ปฐมเสด็จมาเป็นประธานเอง พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ มากันแน่นขนัด กระทั่งสมเด็จองค์ปฐมตรัสเรียกท่านท้าวสหัมบดีพรหมเข้ามาเพื่อสั่งการ ขนาดท่านท้าวสหัมบดีพรหมยังต้องกราบขอทางแทบแย่กว่าจะหลีกเข้าไปได้…” “….ของทุกอย่างในพิธี ไม่ว่าจะเป็นมีดหมอ น้ำมัน ชานหมาก สมเด็จองค์ปฐมตรัสว่า เสกคราวนี้เอาชาตรีนำหน้าทั้งนั้น ทุกครั้งท่านซุกไว้ คราวนี้นำหน้าเลยนะ”

มีดหมอชาตรี
ผู้ถาม : “หลวงพ่อเจ้าค่ะ เรื่องการใช้มีดหมอ จดคาถาลอกไปไม่ทราบถูกผิดประการใด ที่บอกว่าการใช้มีดหมอว่า “ทุกขา ทุกขัง ปะติถิตัง สัมปติฉามิ”

หลวงพ่อ : “ปะติถิตัง ถิตัง… ไม่ใช่ จิตตัง นะ ถอ…ถุง สระอิ ไอ้นั่นรักษาโรคนะ เมื่อวานลืมบอกไป ถ้าขับผีใช้ “นะโมพุทธายะ”

ผู้ถาม : “คือว่ามีดหมอนี่ไม่ต้องชัก เอาแค่วางบนศรีษะก็…”

หลวงพ่อ : “คนที่หนองฉางยังไม่ทันชัก พอดึงจากกระเป๋าผีไปแล้ว โอ้ย…กลัวแล้วๆๆ อีตานั่นไม่ได้ว่าคาถาไม่รู้เรื่องเลยนะ คาถาแกก็ไม่ได้ถามไป แต่อย่าลืมว่ามีนี่พระพุทธเจ้าท่านสั่งท้าวมหาราช มีดของท่านทุกเล่มจะต้องมีเทวดาชั้นจาตุมหาราชคุม ไอ้เรื่องขับผี เทวดาชั้นจาตุมหาราชจัดการทันที”

ผู้ถาม : “นี่ตกลงว่า…มีดหมอที่ลูกหลานได้ไป ก็มีเทวดาอยู่ด้วยเหมือนกัน

หลวงพ่อ : “ระวังนะ บางที่เทวดาแสดงตัวมาซิ ตัวดำใหญ่ทื่อๆ”

ผู้ถาม : “แต่ที่ชอบใจก็คือจะอาศัยรางวัลที่ ๑ อะไรๆ อย่างนี้”

หลวงพ่อ : “ท่านให้ได้เพราะว่าท่านเป็นเพื่อนกับเจ้ามือ”

********************************************

วิธีใช้…ให้อาราธนาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอริยเจ้าทั้งหมด พรหมและเทวดาทั้งหมด ครูบาอาจารย์ มีหลวงพ่อปานวัด บางนมโค และหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เป็นที่สุด และท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง4

ถ้าใช้รักษาโรค ให้เอามีดเเตะศรีษะแล้วว่าคาถา
” ทุกขา ทุกขัง ปฏิถิตัง สัมปติฉามิ ”

ถ้าใช้ไล่ผี ถ้าชักมีดขึ้นมามันยังไม่ไป ให้เอามีดแตะศรีษะเป่าด้วยคาถา
” นะโมพุทธายะ ”

*******************************************

ปล.สำหรับมีดโต้ชาตรีจะมีอยู่ด้วยกันหลายลายมือ เพราะมีหลวงพี่หลายรูปที่เป็นคนจารบนใบมีด