มีดหมอวัดโขงขาว (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ปลุกเสก)

มีดหมอวัดโขงขาว เป็นอีกหนึ่งสมบัติพ่อให้นอกวัดที่ไม่ควรมองข้าม พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะเดินทางไปวัดโขงขาวอยู่บ่อยๆ มีวัตถุมงคลของทางวัดโขงขาวอยู่หลายชิ้นที่หลวงพ่อท่านเมตตาปลุกเสกให้ หนึ่งในนั้นก็มีมีดหมอแบบนี้อยู่ด้วย ซึ่งมีดหมอของหลวงพ่อแต่ละเล่มไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จะปลุกเสกที่วัดท่าซุงหรือที่วัดไหน จะมีเทวดาคุ้มครองดูแลอยู่ อธิษฐานอาราธนาขอได้ทุกอย่าง…

วิธีใช้…ให้อาราธนาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอริยเจ้าทั้งหมด พรหมและเทวดาทั้งหมด ครูบาอาจารย์ มีหลวงพ่อปานวัด บางนมโค และหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เป็นที่สุด และท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง4

ถ้าใช้รักษาโรค ให้เอามีดเเตะศรีษะแล้วว่าคาถา
” ทุกขา ทุกขัง ปฏิฐิตัง สัมปติฉามิ ”

ถ้าใช้ไล่ผี ถ้าชักมีดขึ้นมามันยังไม่ไป ให้เอามีดแตะศรีษะเป่าด้วยคาถา
” นะโมพุทธายะ “